Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puuetega inimeste võrdne kohtlemine

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise, psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega raskendab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puue tingib vajaduse muuta ja kohandada keskkonda ning tegevusi, et tagada inimese maksimaalsed võimalused iseseisvaks arenguks ja eneseteostuseks.

ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon

2012. aastal ratifitseeris Eesti ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Konventsiooni eesmärk on:

  • edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puuetega inimeste poolt ning;
  • edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu.

Konventsiooni ratifitseerimisega võttis Eesti endale eesmärgi puudega inimeste olukorda järjepidevalt parandada.

Puuetega inimeste olukorra paremaks jälgimiseks esitavad osalisriigid regulaarselt aruandeid ÜRO Puuetega inimeste õiguste komiteele. Eesti esitas oma esimese aruande 2015. aasta novembris. Eesti esimene aruanne puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta eesti keeles (430.43 KB, PDF) ja inglise keeles (971.45 KB, PDF).

ÜRO Puuetega inimeste õiguste komitee tööga ja teiste osalisriikide aruannetega saab tutvuda Komitee kodulehel.

Viimati uuendatud 10.07.2023