Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lastekaitse nõukogu

Lastekaitse nõukogu ülesanne on: riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine; lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine. Nõukogu moodustati 21. veebruaril 2017.

Lisainfo

Lastekaitse nõukogusse kuuluvad:
 

 • Lastekaitse liidu esindaja
 • Eesti linnade liidu esindaja
 • Eesti maaomavalitsuse liidu esindaja
 • Eesti õpilasesinduste liidu esindaja
 • Eesti noorteühenduste liidu esindaja
 • Haridus- ja teadusminister
 • Kultuuriminister
 • Justiitsminister
 • Siseminister
 • Rahandusminister
 • Sotsiaalkindlustusameti direktor
 • Tervise Arengu Instituudi direktor

Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister.

Ettepanekud seoses lastekaitse nõukogu tööga on oodatud aadressil [email protected]

Lastekaitse nõukogu töö tehnilise korraldusega tegeleb sotsiaalministeerium. 

Viimati uuendatud 06.10.2022