Lastekaitse nõukogu

Lastekaitse nõukogu ülesanne on: riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine; lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine. Nõukogu moodustati 21. veebruaril 2017.

Lisainfo

Lastekaitse nõukogusse kuuluvad:
 

 • Lastekaitse liidu esindaja
 • Eesti linnade liidu esindaja
 • Eesti maaomavalitsuse liidu esindaja
 • Eesti õpilasesinduste liidu esindaja
 • Eesti noorteühenduste liidu esindaja
 • Haridus- ja teadusminister
 • Kultuuriminister
 • Justiitsminister
 • Siseminister
 • Rahandusminister
 • Sotsiaalkindlustusameti direktor
 • Tervise Arengu Instituudi direktor

Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister.

Lastekaitse nõukogu töö käigus on loodud edasise töö suunamiseks esialgne versioon lapse õiguste ja heaolu tervikpildist. Ettepanekud tervikpildi täiendamiseks ning ka muud ettepanekud seoses lastekaitse nõukogu tööga on oodatud aadressil hanna.vseviov@sm.ee

Lastekaitse nõukogu töö tehnilise korraldusega tegeleb sotsiaalministeerium. 

Viimati uuendatud 06.06.2022