Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noorte töötamine

Noortegarantii eesmärk on tagada alla 30-aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidusest lahkumist kvaliteetne tööpakkumine, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumine.

Laiemas tähenduses pakutakse noortegarantii läbi tegevusi, et: 

  • vähendada noorte üldist tõrjutusriski
  • ennetada tööturult ja/või haridussüsteemist väljalangemist
  • mitteõppimise ja -töötamise korral tagada võimalikult kiire ja sujuv naasmine haridussüsteemi või tööturule.

Noortegarantii on Euroopa Komisjoni algatus aastast 2013, mida uuendati noortegarantii algatusega „Töösild – noorte tööhõive tugevdamine“ 2020. aastal. 

Noortegarantii tugevdamise riigisisene tegevuskava on Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valminud raamistik ja kokkulepe noorte konkurentsivõime suurendamiseks ning tööturul osalemise toetamiseks. Tegevuskava kirjeldab noortegarantii elluviimist Eestis.

  • Täpsemalt Eesti noortegarantii kohta:

Viimati uuendatud 05.07.2023