Norra toetused 2009-2014

8. juunil 2011. a allkirjastasid Eesti välisminister Urmas Paet ja Norra välisminister Jonas Gahr Støre Oslos Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismide rakendamist käsitlevad vastastikuse mõistmise memorandumid. Eesti saab 2014. aastani toetusena Euroopa Majanduspiirkonnalt ja Norralt kokku 44,9 miljonit eurot.

Norra toetuse peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades. Lisaks Eestile on abisaajariikide hulgas veel Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Küpros, Kreeka, Malta, Hispaania ja Portugal.

Norra finantsmehhanismi 2009-2014 vastastikuse mõistmise memorandum jõustus 9. juunil 2011. Norra netotoetus Eestile on 23,68 miljonit eurot, millest Sotsiaalministeeriumi vastutusalasse langeb kolm programmi:

PROGRAMMIVALDKOND

NORRA TOETUS

Rahvatervis
8 912 000 eurot
Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal
2 000 000 eurot
Kodune ja sooline vägivald
2 000 000 eurot

Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel on leitav SIIT. (486.81 KB, PDF)

Viimati uuendatud 10.06.2022