Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Personaalmeditsiin

Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeniandmeid koos keskkonna-, tervisekäitumise ja terviseandmetega. Personaalmeditsiini ellurakendamine Eestis toimub sotsiaalministeeriumi juhitava personaalmeditsiini programmi 2016-2020 raames.

Programmi eesmärk on Eestis ja rahvusvaheliselt tehtava teadus- ja arendustegevuse tulemuste ja innovatsiooni rakendamise kaudu saavutada Eesti rahva tervise paranemine ning seeläbi pikendada keskmist eluiga ja suurendada tervena elatud aastate arvu.

Programmi käivitamisele eelnes 2015. aastal tehtud põhjalik uuring.

Käimasolevad projektid:

Kavandatavad projektid:

  • Terviseinfo andmeait
  • Personaalmeditsiini innovatsiooniprojektid

Viimati uuendatud 04.07.2022