Programmi partner

Norra toetused panustavad kontaktide ja koostöö tugevdamisele Norra ja abisaajariikide vahel.

Programmi ”Rahvatervis” partneriks on  Norra Rahvatervise Instituut (NRI), kes  nõustab programmi  elluviimist Eestis.

NRI kuulub Tervise- ja hoolekandeteenuste Ministeeriumi juurde. Instituudil on viis osakonda:
• Nakkushaiguste tõrje
• Keskkonna meditsiin (environmental medicine)
• Epidemoloogia
• Vaimne tervis ja kohtuekspertiis
• Toksikoloogia ja narkomaania

Instituut on riiklikku pädevusega ja tegutseb järgmistes valdkondades: tervishoid, kohtusüsteem, prokuratuur, poliitika, meedia ja üldine meditsiiniõigus, füüsiline ja vaimne tervis, nakkushaiguste tõrje ja vältimine kahjulike keskkonnamõjude eest.

Norra Rahvatervise Instituut teeb koostööd ühingute, ülikoolide, organisatsioonide ja tervisehoiu asutustega, suurendamaks tervisekontrolli ja teadustöö suutlikkust.

Lisaks sellele teeb instituut koostööd European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ja jälgib WHO, EU, EEA, Norra Kaug-Põhja poliitika ja Põhjamaade koostööd.

Norra Rahvatervise Instituut on teaduslik nõustaja asjaomastele ministeeriumitele globaalse tervise teemadel.

NRI on liikumapanev jõud, parandamaks rahvastiku tervist ja elukvaliteeti ning ennetamaks haigusi ja vigastusi.

NRI visioon: tervem elanikkond.

Peamised eesmärgid:
• Olla valmis akuutsetele terviseohtudele.
• Nõustada ja pakkuda teenuseid, mis parandavad rahva tervist.
• Omada ülevaadet elanikkonna tervisest ja rahvatervist mõjutavatest teguritest
• Saada ja omandada teadmisi, mis põhjustavad levinud haigusi ja mis annavad inimestele parema tervise.

NRI teadmised ja teenused baseeruvad teadusuuringutel ja tervise seirel. Töö põhineb järgmistel põhiväärtustel: professionaalsus, usaludsväärsus, uuenduslikkus, avatus ja lugupidavus.

Vaimse tervise osakonna eesmärgid:
• Korraldada uuringuid, mis vastavad kõrgetele rahvusvahelistele standarditele.
• Jälgida elanikkonna vaimset tervist ja õppida riski mõju ja kaitsvaid tegureid.
• Pakkuda teaduspõhist nõuannet vaimse tervise edendamisel,muuhulgas valitsusele, tervishoiuasutustele, tervishoiutöötajatele ja omavalitsustele.

Kontakt:
Norwegian Institute of Public Health
PO Box 4404 Nydalen
N-0403 Oslo
Telefon: +47 21077000
Faks: +47 22353605

Tekst pärineb Norra Rahvatervise Instituudi kodulehelt

Viimati uuendatud 10.06.2022