Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega ja vähenenud töövõimega inimesele

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise, psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega raskendab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puue tingib vajaduse muuta ja kohandada keskkonda ning tegevusi, et tagada inimese maksimaalsed võimalused iseseisvaks arenguks ja eneseteostuseks.

Puude määramise ja sellest tulenevate riiklike toetuste maksmisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet.

Puude raskusastmeid on kolm: keskmine, raske ja sügav. Raskusastme tuvastamise ekspertiise teeb Sotsiaalkindlustusamet, kaasates ekspertarste.

Riik maksab puudega inimestele sotsiaaltoetusi, mille eesmärk on puudega inimeste iseseisva toimetuleku ja võrdsete võimaluste toetamine ning puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. Lisainfot toetuste ja nende taotlemise kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Lisainfo

Viimati uuendatud 04.07.2022