Вы здесь

Издания министерства

Журнал Sotsiaaltöö 

 
Министерство социальных дел в сотрудничестве с Институтом развития здоровья выпускает профессиональный журнал Sotsiaaltöö (Социальная работа). Цель журнала - быть форумом для практиков, а также местом для обмена мнениями, опытом и информацией. 
 

Подписка

В год выходит 4 номера (в феврале, мае, сентябре и декабре), плюс ежемесячный выпуск электронных новостей. Цена подписки на год 15 евро, студентам - 10 евро. 
 
Подписку можно оформить:
  • в почтовых конторах по всей Эстонии
  • в э-представительстве Omniva 
  • по электронному адресу ajakiri@tai.ee
Журнал Sotsiaaltöö можно купить
  • В Таллинне, в центре обучения Института развития здоровья, по адресу ул. Хийу, 42. 
  • В Тарту, в Книжном магазине Тартуского университета, по адресу Ратушная площадь, 11. 

Ежемесячный новостной журнал можно заказать бесплатно по адресу ajakiri@tai.ee

 
Дополнительная информация
Редакция журналаSotsiaaltöö
тел 659 3931
электронный адрес: ajakiri@tai.ee
 

Издания

 
Здесь вы найдете изданые, либо сделаные по заказу Министерства социальных дел издания. 
 
2013 год:
Kasu ja tasakaal : soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele EV Sotsiaalministeerium, soolise võrdõiguslikkuse osakond ; koostanud Vicki Donlevy, Rachel Silvera ; tõlkinud tõlkebüroo Tõlkekunstnikud. Teine täiendatud kordustrükk 2012.

Strategy of children and families 2012–2020 : smart parents, great children, strong society

Väljaanne vene keeles

Ministry of Social Affairs of Estonia. – [Tallinn, 2013]

Strategy of children and families 2012–2020 : great children, smart parents, strong society

Väljaanne vene keeles

Ministry of Social Affairs of Estonia. – [Tallinn, 2013]
Tervelt ja ohutult : abimaterjal lapsevanemale ja õpetajale : tervise ja ohutuse teemad lasteaia- ja algkooliealistele Läti Riigi hariduskeskus ; eesti keelde tõlkinud ja kohandanud Sotsiaalministeerium. –  [Tallinn, 2013]
Töölepingu seadus : selgitused töölepingu seaduse juurde Sotsiaalministeerium, tööelu arengu osakond ; koostanud Egle Käärats, Thea Treier, Seili Suder… [jt]. – [Tallinn]
2012 год:
Eesti arstide tööga rahulolu : Arst 2011 : ankeetküsitlus 1997–2006 diplomeeritud arstidele Sepp, Alar; Sotsiaalministeerium, Eesti Arstide Liit ; eessõna: Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat kutsekoolidele Sotsiaalministeerium, tööelu arengu osakond ; koostanud Kadri Laugen, Veronika Kaidis, Ivar Raik, Maarika Haidak

Kreete 

Väljaanne vene keels

Kätlin Vainola, Joonas Sildre ; Sotsiaalministeerium
2011 год: 

Laste ja perede arengukava 2012–2020 : toredad lapsed, targad vanemad, tugev ühiskond

Kokkuvõte

Sotsiaalministeerium. – [Tallinn], 2011
Riigieelarve naistele ja meestele : vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Sotsiaalministeerium; koostanud Sheila Quinn ; toimetanud Mari-Liis Sepper, Liivi Pehk. – [Tallinn], 2011
Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2000–2010 Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond, tööpoliitika info ja analüüsi osakond, terviseinfo ja analüüsi osakond ; eessõna: sotsiaalminister Hanno Pevkur. – Tallinn, 2011

2010 год:

Kutsumuse Leht : suvi 2010; RUS EV Sotsiaalministeerium. – Tallinn, 2010. – 12 lk. : ill.
Naised & mehed : võrdsed õigused, võrdne vastutus : ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest; RUS EV Sotsiaalministeerium ; koostanud Mari-Liis Sepper. – Tartu : Atlex, 2010. – 32 lk.
Soolise võrdõiguslikkuse seadus : kommenteeritud väljaanne Kristiina Albi, Janek, Laidvee, Ülle-Marike Papp, Mari-Liis Sepper ; tellija EV Sotsiaalministeerium ; eessõna: sotsiaalminister Hanno Pevkur. – Tallinn : Juura, 2010. – 142 lk.
Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis, II; RUS EV Sotsiaalministeerium. – Tallinn, 2010. – 197 lk.
 

Ученые труды

 
2014

Töövaldkonna areng 2013

In English

Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond ; toimetanud Ülle Marksoo. – Tallinn, 2014
Eesti vanemapuhkuste süsteemi arenguvõimalused : [võrguväljaanne] Vootele Veldre, Helen Biin, Märt Masso, Marre Karu; Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2014

Eesti tööealise elanikkonna väljarändepotentsiaal aastal 2013 : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Häli Tarum; Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. - Tallinn, 2014
2013
Kollektiivlepingud Eestis : [võrguväljaanne] Eva Põldis, Mariliis Proos ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2013

Töövaldkonna areng 2012 : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond ; toimetanud Ülle Marksoo. – Tallinn, 2013
Tööõnnetustega seotud kulutused : [võrguväljaanne] Ester Rünkla ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. - Tallinn, 2013
2012
Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes : [võrguväljaanne] Kerly Espenberg, Krista Jaakson, Epp Kallaste, Kirsti Nurmela ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2012

Töövaldkonna areng 2010–2011 : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond ; toimetanud Ülle Marksoo. – Tallinn, 2012
2011

Alkoholi tarvitamine ning selle seosed lapsepõlvekodu ja sotsiaal-majanduslike teguritega : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Kristina Köhler, Taavi Lai ; Sotsiaalministeerium, terviseinfo ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011
Eesti tööelu-uuring 2009 : [võrguväljaanne] Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011
Vanemaealised Eesti tööturul : [võrguväljaanne] Ülle Marksoo, Liina Malk, Eva Põldis ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011

Sooline palgalõhe Eestis

Gender pay gap in Estonia: empirical analysis

Gender pay gap in Estonia: policy recommendations

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011
2010
Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal; ENG; RUS Järviste, Liina; EV Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2010
 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 Vaike Vainu, Liina Järviste, Helen Biin ; EV Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2010
2006
Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. – Tallinn, 2006

 

Последнее обновление: 6 июня 2016