Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mitmekesisuse edendamine

Mitmekesisus (ingl k diversity) on inimese eripärast tulenev ainulaadsus, mis annab talle elukogemuse ning sellest tulenevalt potentsiaali panustada ühiskonnaellu oma unikaalse visiooni, oskuste ja kogemustega.

Mitmekesisusest rääkides saab arvesse võtta inimeste: 

  • vanust,
  • sugu,
  • etnilist tausta,
  • emakeelt,
  • rassi,
  • puuet,
  • terviseseisundit,
  • seksuaalset sättumust jne.

Mitmekesisuse juhtimine

Mitmekesisuse mõistega tähistatakse nii väärtushoiakut kui ka põhimõtet suurendada erinevuste suhtes sallivat ja austavat suhtumist. See on läbiv põhimõte, mis eeldab võrdse kohtlemise, õiguste austamise ja kaasamise viimist organisatsiooni üldisesse strateegiasse.

Mitmekesisuse juhtimine aitab organisatsioonidel oma tegevuses paremini arvestada töötajate ja klientide individuaalseid erinevusi, sh nende vajadusi, eelistusi ja harjumusi, ning seeläbi edendada võrdset kohtlemist. Mitmekesisus puudutab organisatsioonikultuuri tervikuna ning oluline on teemaga tegeleda organisatsiooni kõikidel tasanditel, et muuta erinevused tugevusteks.

Последнее обновление 05.07.2023