<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohvriabi

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. Ohvriabi korraldus ja rakendus on Eestis Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ülesanne.

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Suunised ohvriabiteenuse korraldamiseks annab ohvriabi seadus. Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond toetab Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonda, olles partneriks uute arengusuundade väljatöötamisel ning aidates vajadusel teenuste korraldamise ja arendamise planeerimisel.

Kuriteos kannatanute tagasiside

Siin saad kirjeldada, kuidas riik Sinu abistamisega toime tuli ja mida võiksime teha paremini. Sinu hinnang aitab asutustel ja spetsialistidel oma tööd kannatanute huvides täiustada. Oodatud on nii kriitika kui ka head sõnad selle asutuse kohta, keda Sa ankeedis hindad.

Tagasiside on anonüümne ja seda näeb ainult asutus, kelle kohta tagasisidet annad. 

Последнее обновление 25.04.2024