Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Ministry of Social Affairs

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on oluliselt langenud. Vähem kui viiendik inimestest hindab olukorda kriitiliseks, kuid hirm nakatuda on endiselt üheks peamiseks stressi allikaks. Soosivat suhtumist COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse väljendab 78 protsenti Eesti inimestest, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS mai teisel poolel tehtud elanikkonna küsitlusest.

 

Täna algas 74. Maailma Terviseassamblee, mis keskendub ülemaailmse COVID-19 pandeemia ületamisele ning uuteks tervisekriisideks valmisoleku tõstmisele. 74. Maailma Terviseassamblee asepresidendiks valitud tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb COVID-19 pandeemia peatamiseks tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele vaktsiinidele.

 

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud 434 398 inimest, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 225 352 inimesel. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud 40,3 protsenti, kõigist üle 70-aastastest inimestest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti 65,3 protsenti.

 

Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства социальных дел, принадлежность к группе умеренного прожиточного риска, а также использование вспомогательных средств и помощи родственников начинает расти у людей в 40 лет, тогда как принадлежность к группе высокого прожиточного риска в 60 лет.

 

Mõõduka toimetulekuriski rühma kuulumine, samuti abivahendite ja lähedaste kõrvalabi kasutamine hakkab kasvama 40-ndates eluaastates, kõrge toimetulekuriskiga rühma kuulumine aga 60-ndates eluaastates, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud 16-aastase ja vanema elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringust.

 

Сегодня, 19 мая, отмечается День семейных врачей. По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, семейные врачи и их команды – это ближайшие к дому специалисты в сфере здоровья, чья роль и вклад как в профилактику вирусов, так и в вакцинацию от COVID-19 неоценимы.

 

Täna, 19. mail tähistatakse perearstide päeva. Perearstid ja nende meeskonnad on inimese jaoks kõige kodulähedasemad tervishoiutöötajad, kelle roll ja panus nii viiruse tõkestamisel kui COVID-19 vaktsineerimisel on olnud hindamatu, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

 

Сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, который призывает к принятию и уважению как меньшинств, так и различий между людьми. По этому случаю министр социальной защиты Сигне Рийсало и несколько других министров ЕС подписали совместное заявление, осуждающее физическое и вербальное насилие в отношении меньшинств и призывающее всех европейцев бережно относиться к друг другу.

 

17. mai on rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev, millega kutsutakse üles aktsepteerima ning austama nii vähemusi kui erinevusi. Seekordse IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) päeva puhul on nii sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kui mitmed teised Euroopa Liidu ministrid kirjutanud alla ühisavaldusele, milles mõistetakse hukka nii füüsiline kui verbaalne vägivald vähemuste suhtes ja kutsutakse kõiki Euroopa inimesi üles kaaskodanikesse hoolivalt suhtuma.

 

По состоянию на сегодняшнее утро 400 382 человека получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а 179 002 человека прошли полный курс вакцинации. Всего было сделано 578 348 прививок от COVID-19. В среднем вакцинированы 37 процентов взрослого населения Эстонии и 65 процентов людей старше 70 лет.

 

Страницы