Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Ministry of Social Affairs

Сегодня, 11 мая, исполняется десять лет со дня подписания государствами-членами Совета Европы Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием. Это межгосударственное соглашение, которое ставит жертв насилия на первое место, обязывает государство оказывать им как можно больше поддержки и услуг, вводит общественное понимание того, что насилие не имеет оправдания, и подчеркивает, что акт насилия в присутствии ребенка является наиболее тяжелым актом насилия. Всего 33 страны присоединились к конвенции и ратифицировали ее.

 

Esmaspäevast, 17. maist alustavad tööd vaktsineerimiskeskused ja vaktsineerimine COVID-19 vastu avatakse kõigile täisealistele. Vaktsineerimise korraldajad paluvad inimestelt kannatlikkust – koormuse hajutamiseks avaneb digiregistratuuris vaktsineerimiseks aja broneerimine neljapäevast, 13. maist, inimestele vanuses 40 ja enam ning esmaspäevast juba kõigile alates vanusest 16 eluaastat.

 

Täna, 11. mail möödub kümme aastat päevast, mil Euroopa Nõukogu liikmesriigid allkirjastasid naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni. See on riikidevaheline kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, kohustab riiki pakkuma neile võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm. Konventsiooniga on liitunud ja selle ratifitseerinud 33 riiki.

 

Eestis on esimest korda naissoost peaminister ning pea pooled ministritest on naised. Vaatamata tänasele sooliselt tasakaalustatud valitsusele, on vaja teha jõupingutusi, et seesugune trend jätkuks ka tulevikus. Värske „Võrdsem Eesti“ video küsib, kas poliitika on sooliselt tasakaalus?

 

Piirangute leevenedes ning turvameetmeid rakendades on ka kauaoodatud ametlikud visiidid jälle võimalikud. Nii sõitis reedel, 7. mail, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külla Järvamaa erinevatele sotsiaalhoolekandeasutustele.

 

По состоянию на сегодняшнее утро 362 866 жителей Эстонии были вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины. В общей сложности было сделано 510 126 прививок от COVID-19, в том числе вчера было сделано рекордное количество инъекций за день – 17 619. Уже в одиннадцати округах охват вакцинацией людей старше 70 лет превысил 70 процентов.

 

Начиная с 10 мая в Ида-Вирумаа все желающие с 16 лет смогут пройти вакцинацию при местных работодателях. Решение было основано исходя уровня заражений в регионе, охвате вакцинированных и обратной связи работодателей.

 

Alates 10. maist on Ida-Virumaal võimalik töökohal vaktsineerimine ilma vanusepiirita ehk inimestele alates vanusest 16. eluaastat.

 

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 362 866 inimest. Kokku on tehtud 510 126 COVID-19 vastast kaitsesüsti, sh eilse päeva jooksul 17 619 kaitsesüsti, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv. Juba üheteistkümnes maakonnas on üle 70-aastaste hõlmatus vaktsineerimisega ületanud 70 protsenti.

 

Страницы