Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Ministry of Social Affairs

Sotsiaalministeerium koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsib Eesti eriarstiabi ja haiglavõrgu korraldust, et koostada inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu plaan aastani 2040. Projekti järgmises etapis toimub maikuu jooksul neli virtuaalset töötuba, mille käigus koostatakse koos tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega haiglavõrgu tulevikustsenaariumid. Kaasamisüritused toimuvad 6., 13., 20. mail ja 3. juunil 2021.

 

Today, Minister of Health and Labor Tanel Kiik presented to the Cabinet of Ministers an updated COVID-19 vaccination plan, which specifies the principles and objectives of vaccination organization from April 2021 to the end of June. During May, it is planned to gradually open the possibility of vaccination to all those who wish.

 

Правительство на прошлой неделе поддержало предложения по обновлению системы поддержки детей с особыми потребностями, как было указано в коалиционном договоре. Министерство социальных дел и министерство образования и науки совместно запустят реформу системы поддержки детей с особыми потребностями, цель которой – обеспечить детям получение более полноценной помощи быстрее и результативнее.

 

Министр здоровья и труда Танель Кийк утвердил государственный план действий по борьбе с раком на 2021-2030 годы. План действий направлен на сокращение числа случаев рака и смертности от него, а также на улучшение качества жизни больных раком. Комплексный план охватывает все области борьбы с раком: от профилактики, диагностики и лечения до постракового периода.

 

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas Eesti riikliku vähitõrje tegevuskava aastateks 2021-2030. Tegevuskava eesmärk on vähijuhtude ja -surmade arvu vähendamine ning vähipatsientide elukvaliteedi parandamine. Terviklik kava hõlmab kõiki vähitõrje valdkondi alates ennetusest, diagnostikast ja ravist kuni vähijärgse perioodini inimese elus.

 

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 защищены 337 137 человек, что составляет более чем 25% от всей численности населения. У 122 350 человек курс вакцинации закончен. От общей численности взрослого населения вакцинировано 31,4%, и среди людей старше 70 лет вакцинировано более чем 70%.

 

Правительство, после совещания кабинета, одобрило новую программу развития здоровья населения, целью которой является увеличить ожидаемую продолжительность жизни жителей Эстонии и увеличение числа лет, прожитых в добром здравии, а также снижение неравенства по здоровью.

 

Värskest “Võrdsem Eesti” videost saame teada, et Eesti võiks Euroopa soolise võrdõiguslikkuse skaala praeguselt kesktasemelt teha märgatava arenguhüppe naiste ja meeste võrdsuse suunal kui ka mehed soolise võrdõiguslikkuse edendamisele kaasa aitaksid. Meestele peaks sooline võrdõiguslikkus korda minema, kuna see on õiglasema elukorralduse küsimus, millest on laialdane kasu kogu ühiskonnale, sealhulgas meestele endile.

 

Страницы