<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andev organ, mis moodustati 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel.

Nõukogu ülesanne

 • kinnitada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad;

 • nõustada Vabariigi Valitsust soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes; 

 • esitada Vabariigi Valitsusele oma seisukoht ministeeriumide esitatud riiklike programmide vastavuse kohta soolise võrdõiguslikkuse seaduse §-le 9 ning

 • teha ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud küsimustes.​

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogusse kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

 • Eesti Ametiühingute Keskliit
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Eesti Naiste Koostöökett
 • Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 • Eesti Tööandjate Keskliit
 • Eesti Töötukassa
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
 • Rektorite Nõukogu
 • SA Innove
 • Statistikaamet
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
 • Tervise Arengu Instituut
 • Vabaühenduste Liit
 • Reformierakonna fraktsioon
 • Eesti Keskerakonna fraktsioon
 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
 • Isamaa fraktsioon
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Nõukogu esimees on University College London ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu töö tehnilise korraldusega tegeleb sotsiaalministeerium. 

Nõukogule võib teha ülesannetega seotud ettepanekuid ja soovitusi. Kontakteerumiseks võib kirjutada aadressile: [email protected]

Istungite materjalid

Viimati uuendatud 14.09.2023