Sündmused

Kõik sündmused (12)

13. juuni 2022

Terve päev

Tallinnas toimub lastekaitse kongress

13.-15. juunini toimub Tallinnas rahvusvaheline kongress "Lastekaitse kõige haavatavamatele lastele ja peredele". 15. juunil toimub kongressiga seoses Energia Avastuskeskuses ka noortefoorum teemal "Laste kaasamine poliitikakujundamisse".

13. juuni 2022

Terve päev

Minister Riisalo on Riigikogu õiguskomisjonis

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb Riigikogu õiguskomisjoni istungil töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu (625 SE) ettevalmistamisel esimeseks lugemiseks.

10. juuni 2022

Terve päev

Minister Riisalo visiidid Narva ja Jõhvi

Minister Signe Riisalo teeb visiidi Narva ja Jõhvi, mille raames külastab Ukraina sõjapõgenike vastuvõtupunkte ja tutvustab Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala tudengitele riiklikku perelepitust.

09. juuni 2022

Terve päev

Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine

Kell 10 tutvustatakse sotsiaalministeeriumis uuringu „Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine“ tulemusi. Hindamise viisid sotsiaalministeeriumi tellimusel aprillist 2021 kuni maini 2022 läbi Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ning Turu-Uuringute AS.

09. juuni 2022

Terve päev

Valitsuskabineti nõupidamine

Minister Signe Riisalo osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

08. juuni 2022

Terve päev

Teabepäev „Aitame! Vabaühenduste abi ukrainlastele“

- Algusega kell 12 toimub hotellis Džingel Sotsiaalkindlustusameti teabepäev „Aitame! Vabaühenduste abi ukrainlastele“ vabatahtlikele, omavalitsustele, riigiasutuste ning organistatsioonide esindajatele, et vahetada koostöökogemusi sõjapõgenike abistamisel. - Minister Signe Riisalo lausub avasõnad MTÜ Vaiteri poolt võõrustataval üle-euroopalise võrgustiku delegatsiooni - WWP EN (The European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence) koostöökohtumisel.

08. juuni 2022

Terve päev

WWP EN koostöökohtumine

Minister Signe Riisalo lausub avasõnad MTÜ Vaiteri poolt võõrustataval üle-euroopalise võrgustiku delegatsiooni - WWP EN (The European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence) koostöökohtumisel.