Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Arendused

Sotsiaalministeeriumiga seotud pikaajalised arendusprojektid.
UpTis

2021. aastal alustati tervise infosüsteemi uuenduskuuri ettevalmistustega upTIS projekti raames, et tervise infosüsteemi arenguhüpe toetaks jätkusuutlikumalt tervisevaldkonna toimimist.

Loe lähemalt!
Tervisesüsteemi toimivuse hindamise raamistik

Eesti tervisesüsteemi toimivuse hindamise raamistiku loomise („HSPA framework for Estonia“) projekti eesmärk on luua hindamissüsteem, mis annab tervikülevaate kõigist olulistest tervisesüsteemi komponentide olukorrast.

Loe lähemalt!

Viimati uuendatud 26.10.2023