Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Terviseala teadus- ja innovatsiooninõukogu

Terviseala teadus-, arendus- ja innovatsiooninõukogu töötab sotsiaalministeeriumi juures ning on ellu kutsustud Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020 rakendamisega. 

Nõukogu: 

 • nõustab sotsiaalministeeriumi ning tervise- ja tööministrit tervisevaldkonna teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste planeerimisel, kooskõlas ministeeriumi arengukavade ja strateegiadokumentidega, sealhulgas:  
  • rahvastiku tervise arengukavas raames elluviidavate teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste planeerimisel ja ettevalmistamisel;
  • rahvastiku tervise arengukava tegevuste elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite planeerimisel;
  • rahvastiku tervise arengukavas kokku lepitud teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste elluviimise seires ja hinnangute andmises;
 • nõustab sotsiaalministeeriumi ning tervise- ja tööministrit tervisevaldkonna teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevust puudutavate uuenduslike ideede ja ettepanekute osas;
 • nõustab sotsiaalministeeriumi ning tervise- ja tööministrit tervisevaldkonda puudutavate struktuurfondide vahendite planeerimisel ning prioriteetide seadmisel;
 • annab nõukogu koosolekutel sotsiaalministeeriumile ning tervise- ja tööministrile regulaarselt ülevaate tervisevaldkonnas toimuvast ministeeriumivälisest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest.

Nõukogu koosseis


Esimees: Tervise- ja tööminister

Aseesimees: Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler (asendaja: Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna juhataja)

Liikmed:

 • Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler (asendaja: Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja)
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler (asendaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja)
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler (asendaja: Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna asejuhataja)
 • Eesti Haigekassa juhatuse liige (asendaja: Eesti Haigekassa innovatsiooniosakonna juhataja)
 • Tervise Arengu Instituudi direktor (asendaja: Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor)
 • Eesti Teaduste Akadeemia arstiteaduse ja tervishoiu strateegia alalise komisjoni esimees (asendaja: Tartu Ülikooli Südamekliiniku juhataja)
 • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan (asendaja: Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan)
 • Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor (asendaja: Tallinna Ülikooli terviseteaduste instituudi õppejuht)
 • TalTech Tervisetehnoloogiate instituudi professor (Peeter Ross) (asendaja: TalTech Tervisetehnoloogiate instituudi professor (Margus Viigimaa))
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees (asendaja: Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige, ravijuht)
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla teaduse ja innovatsiooni eest vastutav juhatuse liige (asendaja: Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst)
 • Tallinna Teaduspargi Tehnopol esindaja (asendaja: Tallinna Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuht)

Viimati uuendatud 06.06.2022