Tervisesüsteemi toimivuse hindamise raamisik

Eesti tervisesüsteemi toimivuse hindamise raamistiku loomise („HSPA framework for Estonia“) projekti eesmärk on luua hindamissüsteem, mis annab tervikülevaate kõigist olulistest tervisesüsteemi komponentide olukorrast. Hindamissüsteemi loomise järgselt tehtud hindamine aitab Eestis elavate inimeste tervise ja tervisesüsteemi arendamise heaks teha paremaid otsuseid.

Projekti keskmes on kokku lepitud terviseandmete ja mõõdikute analüüsimine, hindamise tegemine ja tulemuste levitamine. Loodava hindamissüsteemi teadlikkuse ja võimekuse suurendamiseks tehakse koostööd Tartu Ülikooliga. Hindamise järjepidevuse tagamiseks lepitakse kokku hindamissüsteemi juhtimine ja rollid.

Kahest etapist koosnev projekt käivitus septembris 2021 ja kestab kuni 2023. aasta aprilli lõpuni.

  • Esimese etapi käigus jagasid teised riigi oma kogemusi tervisesüsteemi toimivuse hindamise loomise ja kasutamise kohta. Koostati raport, milles kirjeldati terviseandmete allikate, nende kättesaadavuse ja kvaliteedi ning taristu praegust olukorda.
  • Teise etapi käigus luuakse Eesti tervisesüsteemi toimivuse hindamise raamistik ja selle rakendamise kava.

Raamistikus kirjeldatakse komponendid ja nende hindamiseks kasutusele tulevad mõõdikud. Näitlik loetelu komponentide kohta: tervislik seisund ja terviseriskid; terviseteenuste kättesaadavus ja tervise ebavõrdsus; teenuste kvaliteet, tervisetulemid ja patsiendi ohutus; tervishoiu ressursid – kulud ja tööjõud; ravimid – kulud, ohutus ja kasutamine; inimkesksus ja integreeritus.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon reformide ettevalmistamise rahastu meetmest (Technical Support Instrument – TSI) ja hindamissüsteemi aitavad luua Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) eksperdid.

Projekti vastutav vedaja on sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond. Täiendava info saamiseks pöörduda Eleri Lapi poole [email protected].

Lisainfo

Viimati uuendatud 19.09.2022