Pensionitarkus

Pensionitarkus tähendab arusaamist pensionisüsteemi toimimisest ja selle võimaluste kasutamist selleks, et saavutada piisav rahaline turvatunne pensionipõlveks. Piisavad teadmised pensionisüsteemist võimaldavad paremini planeerida isiklikke rahalisi vahendeid ning annavad vastuse küsimusele, kui palju tuleks säästa, koguda ja/või investeerida, et pensionieas oleks tagatud piisavad rahalised vahendid.

Pensionitarkus:

  • Säästmisvõimalused
  • Finantsplaneerimine
  • Paindlik pension
  • Maksustrateegiad
  • Elukindlustus
  • Investeerimisvõimalused

Pensionitarkuse omandamist tuleb alustada tööelu esimesest aastast. Tähtis on teadmisi kasutada oma olukorra parandamiseks: ei piisa enam üksnes teadmisest, mis on õige ja mida peaks tegema, vaid rõhk on praktiliste sammude astumisel.

Oluline on olla kursis pensioni- ja maksusüsteemi arengutega ning kohandada oma pensioniplaneerimist muutuvatele oludele vastavalt. Pensionitark inimene teab, kuidas on pensionisambad omavahel seotud, kuidas mõjutavad lapsed ja erinevatel kutsealadel töötamine pensioni suurust ja pensionile mineku aega, kuidas mõjutab pensioni suurust töölepinguga või avalikus teenistuses töötamine ja kuidas ettevõtlusega tegelemine. Samuti hõlmab pensionitarkus teadmisi maksusüsteemi mõjust erinevatele pensionisammastele.

Oluline on olla kursis ka võimalike arengutega ning kohandada oma finantsplaneerimist muutuvatele oludele vastavalt.

Kas oled mures oma tuleviku ja pensioni pärast? Tahad saada rohkem teada säästmis- ja investeerimisvõimalustest, maksustrateegiatest ja elukindlustusest? Siin on mõned soovitused, millest alustada:

Mis on pensioninõustamine?

Pensionitarkuse üks teenustest on pensioninõustamine. Nõustamisteenus on asjakohane ja erapooletu ning sobib eelkõige tööealistele. Pensionitarkuse nõustajad korraldavad asutustele, kollektiividele ja huvirühmadele tasuta infotunde. Need võivad toimuda nii interneti teel kui ka kohapeal ja osalejate arv ei ole piiratud. Oma huvist saab teada anda meiliaadressil [email protected].

Eelistatud suhtluskanal

Viimati uuendatud 17.05.2023