Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötervishoid ja tööohutus

Töö võib inimese tervist mõjutada nii positiivselt kui ka negatiivselt ning inimeste kokkupuude töökeskkonnas esinevate ohtudega võib kahjustada nende füüsilist ja vaimset tervist.

Tööalase heaolu loomiseks on vaja järjekindlalt ja süsteemselt mõjutada töökeskkonda. See tähendab tervise ja ohutuse eest hoolitsemist nii praegusel hetkel kui ka tulevikus, et ennetada võimalikult suurel hulgal terviseriske. Sellekohased meetmed nõuavad aga pidevat väljatöötamist ning tõhusat rakendamist.

Töökeskkonnapoliitika ülesanne ei ole mitte ainult kõrvaldada või vähendada töökeskkonna ohte ja negatiivseid mõjureid, vaid ka arendada positiivseid tegureid, mis teevad võimalikuks töötaja töövõime säilimise kogu tööelu kestel.
 

Tervisekontroll

Tööandja peab saatma töötajad vajadusel tervisekontrolli, kui  nende tervist võib mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad.

Loe lähemalt

Töökeskkonna riskianalüüs

Riskianalüüs on töökeskkonna korraldamise alustala.

Loe lähemalt

Töötaja juhendamine

Ohutu ja turvalise töökeskkonna loomiseks on oluline nii tööandja kui töötaja panus.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 04.07.2023