Tulemused

Programmi eesmärk oli parandada Eesti elanikkonna tervist ja vähendada tervisealast ebavõrdsust, keskendudes vaimse tervise probleemidele, elustiilile ja nakkushaigustele vanglates.

Peamised tegevused olid seotud vaimse tervise teenuste arendamise, kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisega: riskikäitumise vähendamise, tervisliku käitumise edendamise ja elustiilist põhjustatud haiguste ennetamisega (sõltuvusainete tarvitamine).

Programmi tegevused lähtusid riiklikest prioriteetidest ja õigusaktidest, nagu näiteks Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020.
Programmi raames loodi:
 • Integreeritud teenuste kontseptsioon
 • 4 laste vaimse tervise keskust - Tallinn, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru
 • 4 laste vaimse tervise kabinetti - Narva, Põlva, Võru and Valga
 • 3 veebikeskkonda - www.peaasi.ee www.enesetunne.ee www.amor.ee
 • 4 mobiilirakendust - Ära tee! Tee nii! Deprest vabaks ja Une monitor
 • 958 inimest said koolitusi rahvatervist puudutavatel teemadel
 • 1015 noort osales vaimse tervise loengutes ja infotundides
 • Toimus 6535 vaimse tervise ja reprdouktiivtervise alast e-nõustamist
 • Ellu viidi 2 sotsiaalkampaaniat - Onu Alko ja Passiivne joomine
 • Koostati 2 rehabilitatiooniprogrammi pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse otsutamiseks raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
 • Rahvatervise programmi hindamine. Uuringuaruanne 2017.

Viimati uuendatud 26.08.2022