Ukraina kriisi infolehed kohalikele omavalitsustele

Sotsiaalministeerium on regulaarses suhtluses kohalike omavalitsustega, et jagada nendega Ukraina kriisiga seonduvat infot ning vastata tekkivatele küsimustele.

Siit alamlehelt leiate iganädalased infokirjad kohalikele omavalitsustele ning kohalikele omavalitsustele suunatud infomaterjale sotsiaalministeeriumilt ning ministeeriumi allasutustelt. Infokiri ilmub kolmapäeviti.

Lisaks korraldab sotsiaalministeerium koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga iganädalasi infokoosolekuid. Infokoosolekule suunatud küsimused palun saata ELVLi sotsiaalvaldkonna nõunikule Mailiis Kaljulale.

Kõigi Ukraina sõjapõgenikke puudutavate küsimustega saab pöörduda riigi infotelefonil 1247.

Kohalike omavalitsustele suunatud informatsioon kriis.ee veebilehel

Ühendstaabile laekuvatest kohalike omavalitsuste küsimustest paljudele leiab vastuse kriis.ee keskkonnast.

Kohalikele omavalitsustele koondatud info, mida uuendatakse ja täiendatakse regulaarselt, leiab veebi alamlehelt. Lisaks tasub vaadata ka korduma kippuvaid küsimusi ning kasutada lehe ülaosas asuvat otsinguakent, kuhu tuleb sisestada huvipakkuvad märksõnad.

Kui kriis.ee lehelt vajalikule küsimusele vastust ei leia, on võimalik endiselt infot vahetada regionaalsetes kriisikomisjonides ja regionaalsete staapide kohalike omavalitsuste lävigruppide kaudu.

Viimati uuendatud 07.06.2022