Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statistika

Käesolev leht koondab Sotsiaalministeeriumis ja tema valitsemisalas asuvates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning teistes sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas teenuseid osutavates asutustes kogutud ja töödeldud statistikat.