Eelinfo

Sotsiaalministeeriumi nädalainfo ja sündmused

Sotsiaalministeeriumi 26. nädala eelinfo (27.06-3.07.2022)

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb teadus- ja arendusnõukogu istungil Stenbocki majas.

 • Kell 11 esitletakse sotsiaalministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn) Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli tehtud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringut. Uuringut esitleb TAI vanemteadur Kenn Konstabel. Uuringu tulemusi kommenteerivad sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, suitsidoloogia ekspert ja sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask ning sotsiaalministeeriumi vaimse tervise poliitika juht Anne Randväli. Osalemisest palume teada anda aadressil press@sm.ee. Pressikonverentsi ülekanne on jälgitav sotsiaalministeeriumi YouTube’i kanalil: https://youtu.be/2F5tNGoDnww
 • Kantsler Maarjo Mändmaa juhtimisel koguneb sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste COVID-19 juhtrühm, et vaadata üle COVID-19 tegevuskava uueks koroonaviiruse laineks.
 • Tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Eleri Lapp osaleb regulaarsel Euroopa Komisjoni ja EL liikmesriikide esindajate tervisesüsteemi tulemuslikkuse hindamise (HSPA) ekspertgrupi kohtumisel.
 • Minister Signe Riisalo kohtub Eestis töövisiidil viibiva Soome sotsiaal- ja terviseminister Hanna Sarkkineniga.
 • Kantsler Maarjo Mändmaa osaleb Ukraina sõjapõgenike Eestis vastuvõtmise tegevuskava koordineeriva kantslerite juhtrühma regulaarsel koosolekul, kus vaadatakse üle tegevuskava täitmise seis juuni lõpu seisuga.
 • Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus korraldavad tervishoiuteenuse osutajatele infotunni „Terviseplaan ja andmevaatur”, kus Eesti Haigekassa esindajad tutvustavad tervisejuhtimise töölaua kontseptsiooni.
 • Kell 13-15 toimub sotsiaalministeeriumi Tamme saalis vanemaealiste strateegilise partnerluse võrgustiku koosolek, mida korraldab ministeeriumi strateegiline partner vanemaealiste valdkonnas MTÜ Kuldne Liiga. Lisainfo: Agu Laius, agu.laius@gmail.com ja Maarja Seppel, maarja.seppel@sm.ee.
 • Minister Signe Riisalo osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • kell 9.30-11 toimub sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös infotund kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, kus tutvustatakse jõustuvaid sotsiaalhoolekande seaduse muudatusi seoses toimetulekutoetuse regulatsiooniga: täitemenetluses kinnipeetud võlgnevused, ukrainlaste ühekordne üüritoetus ja eluasemelaenu tagasimakse arvestamine. Lisainfo: hoolekande osakonna nõunik Kaie Pukk, tel 6269 723, kaie.pukk@sm.ee
 • Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Kersti Esnar ja tervisesüsteemi osakonna nõunik Ulla Raid osalevad õenduse aredusnõukogu koosolekul.
 • Innovatsiooni asekantsler Nele Labi eestvedamisel toimuvad 30. juunil ja 1. juulil Euroopa terviseandmeruumi määruse arutelud partnerite ja huvitatud osapooltega. Kõne all on teisene andmekasutus ning andmekvaliteet ja andmete parandamine.
 • Kantsler Maarjo Mändmaa juhtimisel koguneb sotsiaalministeeriumis riigireformi fookusgrupp teadlastega ja juhtrühm.

Sotsiaalministeeriumi 25. nädala eelinfo (20.06-26.06.2022)

 • Terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp ja nõunik Epp-Triin Võsu osalevad 18.06-26.06.2022 USA-s toimuval rahvusvahelisel õppusel, külastavad Walter Reedi Militaarmeditsiini keskust ja Ameerika Ühendriikide riiklikku terviseinstituuti.

 • Tööala asekantsler Ulla Saar, sotsiaalaala asekantsler Hanna Vseviov, tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Helen Trelin ning töötushüvitiste ja tööturutoetuste juht Kadi Kanarbik osalevad Kultuuriministeeriumi eestvedamisel toimuval kohtumisel, kus arutatakse loovisikute ja loomeliitude sotsiaalse kaitse ja ravikindlustuse tagamise küsimusi

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teeb visiidi Valgamaale, mille raames kohtub Otepää ning Tõrva vallajuhtidega, tutvub Ukraina sõjapõgenike majutusega, külastab Otepää Tervisekeskust ning Tõrva Kodu ja osaleb Tõrvas Vabaduse pargi avamisel.
 • Kell 10.00-11.45 kohtuvad ministeeriumide ühishoones heaolu arengukava 2023-2030 juhtkomisjon ja sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid, et koos arutada kooskõlastusele läinud heaolu arengukava indikaatorite ja prioriteetide seadmise üle. Arutelu juhivad sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov ja tööala asekantsler Ulla Saar koostöös Margo Looriga SpeakSmartist.
 • Minister Signe Riisalo osaleb võidupüha ja maakaitsepäeva eelsel vastuvõtul Kuressaares
 • Rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann osaleb 22.06-24.06 Istanbulis WHO korraldatavas rahvusvaheliste tervise-eeskirjade alases töötoas. Töötoas vahetavad riikide esindajad oma kogemusi ja parimaid praktikaid riskide seirest ja hindamisest, juhtumite käsitlusest, riskide osas infovahetusest jms.
 • Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Kersti Esnar osaleb 22. ja 23. juunil Euroopa Komisjoni korraldataval tervisetehnoloogiate konverentsil ning tervisetehnoloogiate hindamise koordinatsioonigrupi kohtumisel Brüsselis.
 • Minister Signe Riisalo osaleb võidupüha paraadil Kuressaares.
 • Rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling osaleb 23. ja 24 juunil Kopenhaagenis WHO korraldatavas töötoas „Uudsed nikotiini- ja tubakatooted. Väljakutsed, saavutused ja regulatsiooni vajadus Euroopa Liidu riikides".

Sotsiaalministeeriumi 24. nädala eelinfo (13.06-19.06.2022)

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb Riigikogu õiguskomisjoni istungil töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu (625 SE) ettevalmistamisel esimeseks lugemiseks.
 • Minister Signe Riisalo esineb kõnega OECD poliitikaraporti „Assisting Care Leavers: Time for Action“ esitlusel. Lisainfo ja ürituse kava.
 • 13.-15. juunini toimub Tallinnas rahvusvaheline kongress „Lastekaitse kõige haavatavamatele lastele ja peredele“. Lisainfo. 15. juunil toimub kongressiga seoses Energia Avastuskeskuses ka noortefoorum teemal “Laste kaasamine poliitika kujundamisse”. Lisainfo: maria-elisa.tuulik@just.ee
 • Minister Signe Riisalo osaleb leinapäeva mälestustseremoonial Maarjamäe memoriaalis.
 • Sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov osaleb Euroopa lastegarantii teemalisel kohtumisel Brüsselis.
 • Innovatsiooni asekantsler Nele Labi ja innovatsioonivaldkonna nõunik Aurora Ursula Joala osalevad Euroopa e-tervise võrgustiku kohtumisel Helsingis. Lisainfo
 • Projektijuht Toomas Jõgeva kohtub 14.-16. juunini Järvamaa, Tartumaa ja Põlvamaa kohalike omavalitsustega Ukraina sõjapõgenike pikaajalise majutuse teemal.
 • Minister Signe Riisalo on 15.-17. juunini visiidil Roomas, kus osaleb vanemaealiste konverentsil “Joining forces for solidarity and equal opportunities throughout life”. Lisainfo.

 • Terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp on visiidil Läänemaal, kus külastab Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust ja Läänemaa Haiglat.

Viimati uuendatud 27.06.2022