Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

22. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

02.06.2023 | 13:45

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte

Hiljutise Euroopa Kohtu otsuse kohaselt tuleb edaspidi arvestada kahe tööpäeva vahele jääva 11 tunni pikkune puhkeaeg juurde ka iganädalasele puhkeajale. Puhkeaja lisandumisega soovitakse vähendada ületöötamist ning parandada inimeste tervisekaitset. Otsus muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel ning võib mõjutada nende ettevõtete töökorraldust, kus töötatakse graafiku alusel. Esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas töötavate inimeste tööaja arvestust see ei mõjuta. Töö- ja puhkeaja nõuete alast järelevalvet teostades hakkab Tööinspektsioon  uuest tõlgendusest lähtuma alates 1. jaanuarist 2024. a.
Loe lähemalt…

Täna allkirjastasid majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan Hendrik Toomel ja Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas heatahte kokkuleppe, millega lepiti kokku alampalga kasvutempos 2027. aastani, mil see moodustab 50% keskmisest palgast. Alampalga suurus järgmiseks aastaks lepitakse kokku sügisel. Heatahte kokkuleppe kohaselt toimub alampalga tõstmine astmeliselt moodustades: 2024. aastal 42,5%, 2025.aastal 45%, 2026.aastal 47,5% ja 2027.aastal 50% keskmisest palgast.
Loe lähemalt…

Sotsiaalministeerium korraldas 1. ja 2. juunil Tallinnas rahvusvahelise vaimse tervise konverentsi, kus keskendutakse vaimse tervise abi ja psühhosotsiaalse toe pakkumisele kriisides. Konverentsil on kõne all rahvusvaheliselt tunnustatud valdkonnaülene vaimse tervise sekkumiste süsteem ja selle vajalikkus kriisiolukordades, olgu selleks epideemia, sõjaolukord, massiline sisseränne või looduskatastroofid. 
Loe lähemalt…

30. mai seisuga viibib sotsiaalkindlustusameti lühiajalistes majutuskohtades 111 põgenikku. See on väikseim arv alates sõja puhkemisest Ukrainas. Sotsiaalkindlustusamet on alates eelmise aasta märtsist pakkunud lühiajalist majutust enam kui 24 500 põgenikule, kellest valdav enamus on tänaseks liikunud iseseisvale elule. Tipphetkel, 29. märtsil 2022 majutas riik 6552 sõja jalust põgenenud inimest. Lühiajalist majutust vajavate põgenike arv on tublisti vähenenud ning on väikseim alates sõja puhkemisest – 111 inimest. Enim peatub inimesi laeval Isabelle, mis on majutuskohana kasutuses 8. juunini. Laeval on hetkel pisut alla 30 inimese, kes kõik siirduvad peagi omaette elamispinnale.
Loe lähemalt…

Janne Oja

Kommunikatsioonispetsialist