Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

26. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

30.06.2023 | 13:41

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte
    • Jaga

Stenbocki maja, 20. juuni 2023 – Valitsus läbis Riigikogus usaldushääletuse, mis oli seotud abieluvõrdsust kehtestava perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega. Täna heakskiidetud seadus sätestab, et alates uuest aastast saavad abielu sõlmida kaks täisealist inimest, sõltumata soost. Abielu kõrval jääb tulevikus inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. 
Loe lähemalt…

Toiduabi on toimetulekuraskustes inimestele suunatud toetus, mis jaguneb riiklikult ostetud toiduabiks ning annetatud toiduabiks. 2022. aastal jagatakse riiklikult ostetud toiduabi neli korda (algusega jaanuar, aprill, august ja oktoober). Abifondi toetuse kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium. Lisaks käivitub aprillist Harju- ja Raplamaal koostöös Rimi Eesti Food AS toiduabikaartide pilootprojekt. Toiduabikaart asendab ostetud toiduabi jagamist ning edaspidi saavad Harju- ja Raplamaal registreeritud abivajajad osta toiduabikaardiga toidu- ja esmatarbekaupu Rimi kauplustest üle Eesti. Abisaaja kohta on kaardile kantud 30 eurot.
Loe lähemalt…

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile toitjakaotajapensioni muudatuste väljatöötamiskavatsuse. Muudatused puudutavad eelkõige toitja kaotanud lapsi ja noori, sest pension kujundatakse ümber kõigile saajatele ühes suuruses toetuseks, mis kataks vähemalt poole lapse keskmisest ülalpidamiskulust. Toitjakaotuspensioni suurus on hetkel inimestel väga erinev ega kata tihtipeale lapse ülalpidamiskulusid. Sellest tulenevalt on tekkinud vajadus pensioni maksmist kaasajastada nii, et see arvestaks tänapäevaseid vajadusi ega sõltuks enam vanema poolt välja teenitud vanaduspensionist. Seaduseelnõu kooskõlastamise aeg on planeeritud ajavahemikku detsember 2023 – veebruar 2024 ning muudatusi ei plaanita enne aastat 2026.
Loe lähemalt…

Töötuskindlustushüvitisi maksti seni nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides ettenähtud pikkusega, sõltumata sellest, kui lihtne või keeruline on parasjagu tööd leida. Ent nüüd, alates juulist süsteem muutub. Eestis võetakse kasutusele veel ainult ühes Euroopa riigis, Poolas, rakendatav, automaatselt muutuv töötuskindlustusehüvitise maksmise süsteem, mille puhul hüvitise maksmine pikeneb automaatselt, kui tööturu seis halveneb, kirjutab sotsiaalministeeriumi töötushüvitiste ja tööturutoetuste juht Ingrid Erm-Eks. Uus lahendus on tegelikult lihtne, aga samas paindlik. Kõrge tööpuuduse olukorras töötuskindlustushüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ja inimene ise midagi tegema ei pea. Uus süsteem hakkab kehtima 30. juunist 2023.
Loe lähemalt…

Sotsiaalministeerium saatis seotud ministeeriumidele, Eesti Linnade ja Valdade Liidule ja teistele partneritele arvamuse avaldamiseks värskelt valminud laste heaolu reformi väljatöötamiskavatsuse (VTK). VTK alusel töötatakse sel ja järgmisel aastal välja kaks seaduseelnõu lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmiseks, eesmärgiga suurendada Eestis elavate laste heaolu. Väljatöötamiskavatsuses tehtud ettepanekute eesmärk on suurendada laste heaolu eri valdkondade tihedama koostöö abil ning parandades ja ühtlustades lastekaitsetöö kvaliteeti.
Loe lähemalt…

Janne Oja

Kommunikatsioonispetsialist