Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

28. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

14.07.2023 | 13:38

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte
    • Jaga

Tänavu neljandas kvartalis avaneb sotsiaalministeeriumi toetusmeede, millega luuakse ja arendatakse kohalikes omavalitsustes ennetus- ja peretöökeskusi ning suurendatakse omavalitsustes perede paremaks toimetulekuks pakutavate pereteenuste arvu ja kättesaadavust. Meetme maht on 1,6 miljonit eurot. Avatud meetmest toetatakse kogukondlike ennetus- ja peretöökeskuste loomist ning peredele mõeldud teenuste arendamist kohalikul tasandil. Pereteenused on enne ja pärast lapse sündi peredele mõeldud teenused, mis toetavad lapse heaolu ja pere toimetulekut nagu näiteks vanemlust, paarisuhteid ja tervise edendamist.
Loe lähemalt…

Teises kvartalis jagati toimetulekuraskustes inimestele riiklikult ostetud toiduabi enam kui 33 000 inimesele. Jagamist korraldab maakondlikes jagamispunktides SA Eesti – Hollandi Heategevusfond ehk Eesti Toidupank ning Tallinnas ja Harjumaal ning Raplamaal jagatakse ostetud toiduabi koostöös Rimi Eesti Food AS’iga uudsete toidukaartidega. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul näitab toidukaartide nõnda aktiivne kasutus, et oleme õigel teel toiduabi jagamise personaalsemaks ning mugavamaks muutmisel. „Perekonnad saavad valida endale meelepäraseid tooteid ning ühtlasi väheneb kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ning Toidupanga inimeste töökoormus. Kuivõrd on tegemist uue süsteemiga kogu Euroopa Liidu mõttes, on mul seda parem meel, et üleminek koostöös Rimiga ilma viperusteta kulges,“ lisas Riisalo.
Loe lähemalt…

Tallinnas toimub 12. ja 13. detsembril rahvusvaheline tervisekonverents „Usaldus ja uued suunad: vastupidavad ja jätkusuutlikud tervisesüsteemid tulevikuks“, millega tähistatakse 15 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest. 2008. aastal 53 WHO Euroopa regiooni liikmesriigi heaks kiidetud „Tallinna harta – tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks“ kutsus suurendama investeeringuid tervisesüsteemidesse, et võimaldada kõigile inimestele vajalikke terviseteenuseid. 
Loe lähemalt…

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kellel ei ole õnnestunud kokku leppida lapsega suhtluskorra ja lapse ülalpidamisega seotud küsimustes. Kui varem said vanemad perelepitusteenusele tulla näiteks lapse suhtluskorra või elatise küsimustes, siis alates 1. juulist on vanematel võimalus perelepitusteenusel teha kokkuleppeid ka hooldusõiguse muudatuse osas. Seni tuli peredel hooldusõiguse muudatuste küsimustes väisata kohtumenetlust, millega kaasnesid kohtukulud. Nüüd saavad lapsevanemad kasutada hooldusõiguse muudatustes kokkuleppimiseks perelepitusteenust, mis annab vanematele võimaluse leida ka hooldus õigusküsimustes üksmeelne ja lapsesõbralik lahendus.
Loe lähemalt…

Eelmisel suvel laekus Tööinspektsioonile arvukalt vihjeid seoses tööruumide liigse palavusega. Töötajate tervise hoidmiseks peatas Tööinspektsioon eelmisel aastal töötamise viies ettevõttes, kus tehti füüsilist tööd ja kus töökeskkonna õhutemperatuur oli tõusnud kõrgemale kui 30 kraadi. Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja sõnul võib sellistes tingimustes töötamine olla kahjulik töötajate tervisele, põhjustada kurnatust ja mõjutada tööohutust.Selleks, et oma töötajate tervist ja töövõimet hoida, on oluline, et tööandjad võtaksid kasutusele ennetavaid meetmeid. Vajalikke ümberkorraldusi saab oma töökohtadel teha juba ennetavalt, et töötajatele tagada võimalus suvekuumusega paremini toime tulla. Kuumade ilmadega on oluline juua piisavalt vett, sest regulaarne vedeliku tarbimine aitab kompenseerida higistamisega kaasnevat vedelikukaotust ning hoiab organismis vajalikku vedeliku tasakaalu.
Loe lähemalt…

Janne Oja

Kommunikatsioonispetsialist