Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

29. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

21.07.2023 | 15:08

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte
    • Jaga

Terviseminister Riina Sikkut saatis kooskõlastamiseks eelnõu, mis lahendab lapsevanema tööle naasmisel ebaõiglase olukorra. Täna arvestatakse lapsevanemale haigus- või hoolduslehele jäädes hüvitist ainuüksi eelnenud aastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulu pealt. See tähendab, et lapsevanem kes oli eelneval aastal tulu teenimata lapsega kodus, saab hüvitist töötasu alammääralt. Muudatusega võrreldakse lapsevanema sotsiaalmaksuga maksustatud tulu vanemapuhkuse hüvitisega ning võetakse aluseks see, kumb on vanemale kasulikum. Tervisekassa andmetel oli 2022. aastal väikelaste vanemaid, keda muudatus mõjutab, ca 11 000, kellest 89% olid emad.Õiglasem hüvitis aitab kaasa väikelapse vanemate toimetulekule lapse esimesel lastehoiu või -aia aastal, mil haigused võivad olla sagedased. Seadusemuudatus on planeeritud jõustuma 2024. aastast.
Loe lähemalt…

Vaimne tervis on üldise tervise lahutamatu osa. See on Euroopa Komisjoni prioriteet ja komisjon on viimase 25 aasta jooksul toetanud meetmeid ja projekte, millega parandatakse inimeste vaimset tervist ELis ja mujal. Komisjon toetab liikmesriike parimate praktikate levitamisel. Selleks loodi portaal, et hõlbustada parimate praktikate kogumist ja vahetamist ning nende rakendamist ELis. Portaalis on nüüd avaldatud üleskutse parimate ja paljulubavate praktikate kohta vaimse tervise valdkonnas. Kõnealuse konkursikutsega toetatakse komisjoni teatises "Vaimset tervist käsitlev terviklik lähenemisviis" määratletud meetmete rakendamist.Komisjon on oma uue tervikliku lähenemisviisi raames käivitanud üleskutse parimate ja paljulubavate praktikate leidmiseks eelkõige vaimse tervise valdkonnas.Konkursikutse on avatud 12. juulist kuni 29. septembrini.  Lisateavet konkursi kohta leiate siin alt. 
Loe lähemalt…

Euroopa Nõukogu juures tegutsev inimkaubanduse vastu võitlemise ekspertrühm ja USA inimkaubanduse vastu võitlemise büroo avaldasid raportid, mis annavad Eestile soovitusi inimkaubanduse tõkestamiseks. Mõlemas raportis pakuti soovitusi muu hulgas inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja välismaalaste tööalase ärakasutamise vastu võitlemiseks.Justiitsministeeriumi esindaja kinnitusel on inimkaubanduse ennetamine üks justiitsministeeriumi prioriteete. Sel aastal algasid ka kaks välisrahastusega projekti, mille fookuses on just raske peitkuritegevuse ennetamine, kuriteoohvrite abistamine ning teadlikkuse suurendamine.
Loe lähemalt…

Terviseamet juhib tähelepanu, et püsimeigi pigmente, mille märgistus ei sisalda lauset „Tätoveerimiseks või püsimeigi tegemiseks kasutatav segu“, ei tohi püsimeigi tegemiseks kasutada! Antud märge on ette nähtud spetsiaalselt selleks, et teenuse pakkujatel oleks kergem piirangust kinni pidada. Järelevalve käigus on selgunud, et teenuse osutamisel kasutatakse nõuetele mittevastavaid püsimeigi tinte, mis on mõeldud vaid sünteetilisel nahal harjutamiseks. Püsimeigi teenuse pakkuja peab olema tähelepanelik ja valima kasutamiseesmärgile vastavad tooted. Uute nõuete eesmärk on kaitsta kemikaalidega kokkupuudet, mis põhjustavad vähki, viljatust või allergilist dermatiiti. Tarbijal on õigus küsida teenuse pakkujalt enne protseduuri tegemist infot püsimeigi tintide kohta. Veendu, et sulle tehakse protseduur tätoveerimiseks või püsimeigiks ettenähtud tindiga.
Loe lähemalt…

Terviseamet korraldab Võrus ilu- ja isikuteenuste osutajatele tasuta infopäeva, mille eesmärk on suurendada teenuseosutajate teadlikkust valdkonnaga kaasnevatest ohtudest. Infopäev on suunatud nii praktiseerivatele kui ka alustavatele ja alles õppivatele ilu- ja isikuteenindajatele. Ilu- ja isikuteenuse infopäeval annavad valdkonda puudutavatel teemadel ülevaate Terviseameti spetsialistid. Täpsemalt räägitakse valdkonda puudutavatest tervisekaitsenõuetest, järelevalve käigus enim tuvastatud puudustest, teenuse osutamisel kasutatavatest kemikaalidest, meditsiiniseadmetest ja kosmeetikatoodetest ning „piiripealsetest“ iluteenustest. Võru infopäev toimub 16. augustil kell 11 aadressil Jüri 12, III korrus. Infopäev kestab neli tundi.Infopäevad on kõigile tasuta. Registreeri end infopäevale siit lingi kaudu. 
Loe lähemalt…

Janne Oja

Kommunikatsioonispetsialist