Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

30. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

28.07.2023 | 13:47

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte
    • Jaga

Ärge jätke peret nende puudega lapse pärast külla kutsumata, vastupidi, kutsuge ja küsige, mida saate teha, et nende külaskäik mugav oleks ja millega peaksite arvestama, et nii lapsel kui tema vanematel oleks hea olla. Erivajadusega laste ja erivajadusega laste vanemate eluolu suhtes on vaja ühiskonnal suuremat mõistmist.Lapsevanema märkamist – ka enda lähedaste ja pereringi poolt, kellel võib mõnikord olla raske erivajadusega lapse perre tulemisega kohaneda. Sellega aga võib jääda kitsamaks lapse ja tema pere tugivõrgustik, lähikond, kellele mõne väiksema või suurema mure korral toetuda. Vajame avatumat arusaama, milles väljenduvad erinevad erivajadused, mida see tähendab lapse, tema pere, lähedaste, ka sõprade jaoks. Oluline on see, et lapse ja pere toe vajadust vaadataks tervikuna. Igal lapsevanemal on õigus ja võimalus pöördud alltoodud vestlusaknas, lugeda veebilehe soovitusi, küsida enda küsimus nõu saamiseks või broneerida aeg nõustamiseks. Abi ja nõu on olemas.
Loe lähemalt…

Aasta jooksul juhtub Eestis pisut üle 3000 haiglaravi vajava mürgistuse ja 4000 mürgistust, kui nõu saamiseks helistatakse mürgistusinfoliinile 16662. Viimasel kahel aastal on Eestis sagenenud alla üheaastaste laste mürgistusjuhtumid. Valdav osa õnnetustest juhtub kodus, sageli vanema kiirustamise või oskamatuse tõttu ohte märgata. Imikute ja väikelastega juhtub enim mürgistusõnnetusi kemikaalide ja ravimitega. Tänavu on alla 1-aastaste laste mürgistusjuhtumeid olnud üle 200 ja kuni 3-aastaste lastega õnnetusi üle 600. Aina enam mürgistusi põhjustab pisikeses 10 ml pudelis olev vedelik. Väsinult või kiirustades haaratakse eksikombel vale pudel. Sellise olukorra vältimiseks tuleb ravimeid muudest väikestest pudelitest eraldi hoida. Harvad pole ka juhud, kui imikud saavad mürgistuse piimasegust või hommikupudrust, mille valmistamiseks on kasutatud äädika või katlakivieemaldajaga segatud vett. Need on inimlikud eksimused, ent mürgistusi on võimalik ära hoida, kui kodused ohud rahulikult läbi mõelda. Kõige tõhusam on luua kemikaalide ja ravimite hoidmiseks ja kasutamiseks selline süsteem, millega ohtlikud ained on laste käe- ja nägemisulatusest väljas ja mis ei vea alt ka siis, kui lapsevanem on väsinud või kui tal on kiire. 
Loe lähemalt…

Sotsiaalkindlustusameti lasteabi nõustab nüüdsest ka eesti ja vene viipekeelseid kliente. Laste ja vanemlusega seotud teemadel nõustatakse nii viipekeelseid lapsi kui täiskasvanuid videosilla vahendusel. Kaks aastat tagasi alustasid e-nõustamise teenusega, mida on hea kasutada olukorras, kus on vajadus saada professionaalset tuge, kuid ooteaeg spetsialisti juurde saamiseks on liiga pikk ning muret tekitav olukord pole lahendatav ühekordse lasteabisse pöördumisega. E-nõustamisele pöördutakse väga erinevate muredega nii suhete, vaimse tervise kui lapse kasvatamise teemadel. Kahe aastaga on läbi viidud ligi 700 e-nõustamist. 
Loe lähemalt…

Iluteenuseid ostes tasub eelnevalt läbi viia põhjalik eeltöö, sest kogemuse või kvalifikatsiooni puudumine võib viia suurenenud tüsistuste riskini, ebakvaliteetse tulemuseni ja halvimal juhul pöördumatute tervisekahjustusteni. Kutsetunnistus on üks võimalus kliendile näidata, et iluteenindajal on lisaks kutseoskustele ka laiapõhjalised ja vajalikud teadmised valdkonda puudutavatest teemadest. Kutsestandard on ainuke dokument, mis kehtestab iluteenindajale miinimumnõuded. Kutsetunnistust saab kontrollida kutseregistrist. Lisaks on oluline, et iluteenindaja jälgiks üldisi hügieenireegleid: kasutaks puhtaid töövahendeid, puhastaks käsi ja tööpindu ning kannaks vajalikke isikukaitsevahendeid.
Loe lähemalt…

Janne Oja

Kommunikatsioonispetsialist