Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

37. nädala kokkuvõte eesti viipekeeles

15.09.2023 | 13:41

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala asutuste iganädalane eesti viipekeelne kokkuvõte
    • Jaga

Ravimiameti ettepanekul ja valitsuse otsusel võtab riik esmakordselt kasutusele elanikkonna ravimivaru, et leevendada pikaajalise tarneraskuse mõju ravimit Sorbisterit vajavatele patsientidele. Otsusega tagatakse kriitiliselt olulise ravimi kättesaadavus ligikaudu 190 patsiendile, kes seda retseptiravimina vajavad. Ravimivaru saab kasutusele võtta vaid valitsuse otsusel ja Eesti Varude Keskuse korraldusel. Eesti Varude Keskus alustas apteegiravimite varu moodustamist aasta tagasi ning praeguseks on riigi varus 143 erinevat nimetust erinevaid käsimüügi- ja retseptiravimeid.
Loe lähemalt…

Sotsiaalministeerium avas sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühendustele taotlusvooru toetuse saamiseks kuues valdkonnas, et edendada inimeste heaolu ja tervist. Vabaühendused saavad toetust kokku 3,45 mln euro ulatuses kuues valdkonnas kuni kolmeks aastaks. Valdkondade vahel jagunevad hasartmängu ja digisõltuvuse ennetus; vaimse tervise teadlikkuse ja teenuste kättesaadavuse suurendamine; psüühikahäiretega inimeste toetamine; tervisliku toitumise ja liikumise edendamine; elanikkonna esmaabioskuste arendamine ja toidu raiskamise vähendamine ja toiduabi. Taotlusvoor on avatud https://etoetus.rtk.ee/ keskkonnas 16. oktoobri kl 17ni.
Loe lähemalt…

11. septembril toimus sotsiaalministeeriumis toidutööstuse, jaekaubanduse, teadlaste ja riigiasutuste koostööseminar, kus otsitakse ühiselt võimalusi toidus soola, suhkru ja küllastunud rasva vähendamiseks. Nende liigsel tarbimisel on oluline mõju mittenakkushaiguste ning ülekaalulisuse kasvule. Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmeil on 46% Eesti naistest ja 60% Eesti meestest ülekaalus või rasvunud. Eelmisel aastal valminud Eesti rahvastiku soolatarbimise uuringu raames leiti, et mehed tarbivad soovituslikust kaks korda rohkem ja naised poolteist korda rohkem soola. Kusjuures olulisemateks soola allikateks toidulaual on liha- ning leivatooted, mille kõrgest soolasisaldusest ei pruugi tarbija isegi teadlik olla. Minister lisas, et soola, suhkru ja küllastunud rasvhapete vähendamiseks toidus on vaja koostööd riigi, toidutööstuse, jaekaubanduse ja teadlaste vahel. 
Loe lähemalt…

Sageli leitakse, et laste sündide võluvitsaks on rahalised toetused. Oluline on mõista, et sündimust toetav perepoliitika vajab terviklikumat ja nüansirohkemat lähenemist. Üksikud toetused eraldiseisvalt ei oma sündimusele ulatuslikku mõju, kuigi nendega žongleerimine loob ebastabiilsuse fooni. Sündimuse madalseisu mõjutavad tugevalt ühiskondlikud ja demograafilised tegurid, millest tõhus perepoliitika peab eelkõige lähtuma. Järelikult püsib sündide arv madal veel päris palju aastaid. Tänase maailma tervisekriisid, kõrge inflatsioon ja sõda Euroopas on tekitanud ühiskonnas ärevust ja ebakindlust juurde, mis mõjutab sündimust lisaks. Sündide järsk langus 2022. aastal toimus korraga paljudes riikides ja seega saab konkreetselt selle tagant otsida põhjuseid sündmustes, mis mõjutas samuti paljusid riike sh Eestit.
Loe lähemalt…

Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu sõda suveräänse Ukraina riigi vastu ja sellele lisanduvad kliima- ja energiakriis panevad meie tervisesüsteemide jätkusuutlikkuse tõsiselt proovile, kuid koos oleme tugevamad. Eesti toetab koostööd tervishoiu tööjõuga seotud väljakutsete ületamiseks ja on valmis jagama Ukrainaga oma kogemusi taastusravi vallas, ütles minister Riina Sikkut, 6. septembril Kiievis toimunud terviseministrite kohtumisel. Koolitusprogrammi raames on plaanis Eestisse koolitusele tuua 40 Ukraina tervishoiutöötajat. 
Loe lähemalt…

Janne Oja

Kommunikatsioonispetsialist