Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avanes kogukonna juhitud kohaliku arengu toetamise taotlusvoor

01.02.2024 | 21:41

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist 15. märtsini. Taotlusvooru eelarve on kokku 7,1 mln eurot.
    • Jaga

Kohalikud tegevusrühmad on maapiirkonnas tegutsevad era- ja avaliku sektori partnerlusel põhinevad MTÜd, kelle eesmärk on oma piirkonna arendamine. Toetuse andmise eesmärk on parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning leevendada hoolduskoormust ja tagada inimväärikus, sealhulgas vähendada vaesust ja suurendada sotsiaalset kaasatust.

Taotlusvooru raames rahastatakse tegevusi, mis aitavad kaasa:

1) pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele ning hoolduskoormuse leevendamisele;
2) inimväärikuse tagamisele, sealhulgas vaesuse vähendamisele ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele.

Selleks koostas iga tegevusrühm oma piirkonna strateegia vastutades selle eest, et strateegia saaks ellu viidud. Selline alt-üles lähenemine aitab paremini arvesse võtta just konkreetse piirkonna vajadusi. Ühiskomisjon on välja valinud 26 kohaliku tegevusrühma strateegiat, mis on kõik oodatud toetust taotlema. Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu kuni 15. märtsini.

Soovime tegevusrühmadele uut energiat Euroopa Sotsiaalfondi teemadega tegelemiseks ning lennukaid lahendusi strateegia elluviimisel!

Toetusvooru eelarve on 7 142 857 eurot. Peamine rahastaja on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) nn LEADER-lähenemise kaudu, mille kohta leiab rohkem infot Maaelu Teadmuskeskuse kodulehelt. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) vahenditega rahastatakse strateegiate elluviimist Eestis esmakordselt.