Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti ja Soome hakkavad esimesena Euroopas digiretsepte vahetama

18.10.2018 | 10:58

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile piiriülese andmevahetuse määrused, milles täpsustatakse vahetavate andmete koosseis ning kuidas andmed Eesti ja välisriigi registrite vahel liiguvad. Muudatuste eesmärk on võimaldada välisriigis viibivatele inimestele kvaliteetsemat arstiabi ja ravimite kättesaadavust tänu elektrooniliselt edastatavatele andmetele. Eestist ja Soomest saab kaks esimest riiki Euroopas, kes hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile piiriülese andmevahetuse määrused, milles täpsustatakse vahetavate andmete koosseis ning kuidas andmed Eesti ja välisriigi registrite vahel liiguvad. Muudatuste eesmärk on võimaldada välisriigis viibivatele inimestele kvaliteetsemat arstiabi ja ravimite kättesaadavust tänu elektrooniliselt edastatavatele andmetele. Eestist ja Soomest saab kaks esimest riiki Euroopas, kes hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama.

Piiriülese andmevahetuse määrustes sätestatakse vahetavate retseptiandmete ja terviseandmete täpsemad andmekoosseisud ning andmevahetuse logide säilitamise kord. Samuti kinnitatakse, et elektroonilise retsepti vahetamisel piiriüleselt lähtutakse retsepti väljastanud liikmesriigis kehtestatud erisustest.

„Eestis on tavapärane, et arstid saavad kasutada tervise infosüsteemi patsiendi terviseandmete vahetamiseks, samuti toimib meil juba aastaid digiretsept. Kavandatavate muudatustega võimaldame vahetada patsiendi haigusloo andmeid ja digiretsepte ka piiriüleselt,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „See annab meie inimestele võimaluse välisriigis viibides, aga ka Eesti külalistele siin, osta mugavalt retseptiravimeid ja välisriigis terviseprobleemi tekkimisel on arstil kvaliteetsema ravi osutamiseks ligipääs ka inimese haigusloo kokkuvõttele.“

Eestis arendatakse esimesena 2018. aasta lõpuks välja võimalus Eesti apteekritele pärida teises liikmesriigis väljakirjutatud elektroonilist retsepti. Teises etapis arendatakse 2019. aasta suveks välja võimalus edastada Eestis väljakirjutatud elektrooniline retsept välisriiki.

„Piiriülese retsepti vahetamise teenusega saavad Euroopa Liidus ühineda kõik riigid, kellel toimib digiretsept siseriiklikult ja kellel on valmisolek piiriüleseks andmevahetuseks üle Euroopa Komisjoni poolt pakutava andmevahetusplatvormi. Esimesena Euroopas on selline valmisolek praeguseks Eestil ja Soomel,“ lisas Sikkut.

Aastaks 2020 on kavas luua võimalus edastada teise liikmesriiki ka patsiendi kohta Eestis koostatud haigusloo kokkuvõte ning Eesti arstide jaoks võimalus pärida teiste liikmesriikide inimeste terviseandmete kokkuvõtet. Infovahetuse peamine eesmärk on parem ravikvaliteet ja patsiendiohutus.

Andmete liikumisel riikide vahel toimub automaatne tõlkimine, mis võimaldab muuhulgas Eesti apteekril lugeda välisriigi digiretsepti eesti keeles. Inimesele jääb tervise infosüsteemis võimalus piirata oma terviseandmete liikumist erinevate riikide vahel.

Määruste muudatused on saadetud kooskõlastamiseks Andmekaitse Inspektsioonile, Eesti Apteekide Ühendusele, Eesti Apteekrite Liidule, Eesti Arstide Liidule, Eesti Haigekassale, Eesti Haiglate Liidule, Eesti Hambaarstide Liidule, Eesti Patsientide Liidule, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Proviisorite Kojale, Ravimiametile, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele ja Terviseametile.

Määrus on kavandatud jõustuma üldises korras.

Piiriülese andmevahetuse määrused EIS-is: https://goo.gl/nraqAL ja https://goo.gl/seJF95

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik