Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EL terviseministrid arutasid COVID tõendite kasutamise ühtlustamist

15.06.2021 | 15:31

Täna, 15. juunil Luksemburgis kohtunud Euroopa Liidu terviseministrid arutasid võimalusi digitaalsete EL COVID tõendite kasutusreeglite ühtlustamiseks. COVID tõendite eesmärk on võimaldada ohutumat ja lihtsamat reisimist Euroopa Liidus. Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite süsteem rakendub täismahus alates juulist.

Täna, 15. juunil Luksemburgis kohtunud Euroopa Liidu terviseministrid arutasid võimalusi digitaalsete EL COVID tõendite kasutusreeglite ühtlustamiseks. COVID tõendite eesmärk on võimaldada ohutumat ja lihtsamat reisimist Euroopa Liidus. Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite süsteem rakendub täismahus alates juulist.

Euroopa Liidu Nõukogu kiitis heaks soovitused liikmesriikidele reisimisega seotud piirangute järk-järguliseks leevendamiseks võttes arvesse epidemioloogilise olukorra paranemist, vaktsineerimise edenemist ja EL COVID digitõendite kasutuselevõttu. Selle eeldusena lepiti kokku reisimisel EL COVID digitõendite  väljastamise ja aktsepteerimise ühtsed kriteeriumid. Näiteks lepiti kokku, et COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud ja haiguse läbipõdenud inimeste suhtes ei ole üldjuhul põhjendatud eneseisolatsiooni nõudmine. Samuti ühtlustati tingimusi, mille korral võib inimese lugeda täielikult vaktsineerituks. Ministrid rõhutasid kohtumisel vajadust leida ühtne lähenemine ka kolmandate riikide väljastatud tõendite kontrollimisel ja aktsepteerimisel.

„Eesti toetab reisimisega seotud rahvatervise meetmete ühtlustamist. Oluline on, et reeglid, mis inimestele reisimisel kohalduvad oleksid võimalikult ühetaolised ja selged üle Euroopa Liidu ja Schengeni ala. Kõik viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmed peavad olema proportsionaalsed ja hästi põhjendatud. See on eriti oluline olukordades, kus inimesed elavad ja töötavad erinevates riikides ning peavad töö tõttu regulaarselt piiri ületama,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Loomulikult peame jätkuvalt säilitama valvsuse ja olema valmis täiendavate usaldusmeetmete kasutuselevõtuks, kui COVID-19 olukord peaks taas halvenema, eriti uute, ohtlikumate viirusetüvede teket ja levikut silmas pidades.“

Kohtumisel toimus ka ministrite arvamuste vahetus digitaalsete tõendite muude võimalike kasutusotstarvete üle, sh millistes muudes valdkondades peale reisimise on liikmesriikidel kavas digitaalseid tõendeid kasutada riigisiseselt. Eestis on alates sellest nädalast võimalik kõigi osalejate nakkusohutuse tagamisel osaleda sisetingimustes korraldatavates tegevustes kuni 3000 ning välistingimustes kuni 9000 inimesel ühe kalendripäeva kohta täiendava täituvuse piirmäärata. Nakkusohutuse tagamine tähendab, et sündmusel tohivad osaleda inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud, haiguse vastu täielikult vaktsineeritud, läbipõdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini, kel on 72h jooksul tehtud negatiivne PCR-test või kes on sündmusel kohapeal teinud negatiivse antigeeni kiirtesti. Alates 28. juunist saab neile tingimustele vastavatel üritustel osaleda siseruumis kuni 6 000 ja välistingimustes kuni 12 000 inimest.

Üle-euroopaline EL digitaalsete COVID tõendite süsteem rakendub kõigis liikmesriikides alates juulist. Kuigi ka edaspidi on igal riigil võimalik epidemioloogilist olukorda arvestades kehtestada inimeste riiki lubamisel erinevaid tingimusi võimaldavad Euroopa Liidu ühtsele standardile vastavad COVID tõendid edaspidi kõigis Euroopa Liidu riikides piiriületusel oma vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset koroonatesti tõendada. Sõltuvalt sihtriigis kehtivatest nõuetest võivad need tõendid anda vabastuse näiteks piiriületuse järgsest eneseisolatsiooni kohustusest. 

Ministrite kohtumisel oli päevakorras ka Euroopa Liidu õigusraamistiku ülevaatamine eesmärgiga tugevdada piiriülesteks terviseohtudeks valmisolekut. Euroopa terviseliidu paketi osana kinnitati üldine lähenemisviis määruse eelnõule, mis toetab Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas. Liikmesriikide vahelised arutelud jätkuvad veel kahe õigusakti ettepaneku üle, millega täpsustatakse piiriüleste terviseohtudega seotud tegevuste koordineerimist EL tasandil ning tugevdatakse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) mandaati. Eesmärk on suurendada ECDC võimekust riikide kohapealseks toetamiseks nakkushaiguse puhangu korral ja ka rahvusvahelisel tasandil terviseohtudele reageerimisse panustamisel. 

Kohtumisel võeti vastu nõukogu järeldused kvaliteetsetele, ohututele ja tõhusatele ravimitele ja meditsiiniseadmetele juurdepääsu tagamise kohta. Nõukogu järeldustes rõhutatakse vajadust pöörata enam tähelepanu nii uute antimikroobsete ainete väljatöötamisele, uuenduslikele ravimitele ja meditsiiniseadmetele õigeaegse juurdepääsu võimaldamisele kui ka juba kasutusel olevate geneeriliste ravimite piisava kättesaadavuse tagamisele.

Lisaks on minister Tanel Kiigel terviseministrite nõukogu raames kolmepoolne kohtumine Läti terviseminister Daniels Pavlutsi ja Leedu terviseminister Arūnas Dulkysiga, et arutada COVID-19 olukorda, edasisi samme riikide valmisoleku tõstmisel ning omavahelisi koostöökohti.

Nõukogu päevakava ja materjalidega saab tutvuda: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/epsco/2021/06/14-15/ 

Pressiteade eesti viipekeeles

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik