Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Järgmisel aastal tõuseb vanaduspension 45 eurot

24.09.2019 | 16:57

Valitsus leppis tänasel istungil kokku, et keskmine vanaduspension tõuseb alates 1.04.2020 indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul 45 eurot. 2020. aastal kulub erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot. Pensionitõus jätkub ka järgmistel aastatel.

Valitsus leppis tänasel istungil kokku, et keskmine vanaduspension tõuseb alates 1.04.2020 indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul 45 eurot. 2020. aastal kulub erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot. Pensionitõus jätkub ka järgmistel aastatel.

„Erakorraline pensionitõus on koalitsioonileppes selgelt sõnastatud prioriteet, mille abil soovime toetada meie eakaid ning tagada kõigile eestimaalastele väärikas vanaduspõlv. Mul on hea meel, et saame 2020. aasta riigieelarvega anda vanaduspensionäridele 1. aprillist koos indekseerimisega 12 aasta suurima pensionitõusu. Loomulikult peame oluliseks jätkata pensionite tõstmisega ka järgmistel aastatel ja naaseme nende arutelude ning selleks vahendite leidmise juurde juba kevadel riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste käigus,“ selgitas peaminister Jüri Ratas.

„Pensionite erakorralise tõstmisega aitame kaasa ühe enim vaesuse poolt ohustatud ühiskonnagrupi, pensionäride, majandusliku olukorra parandamisele. Pean oluliseks, et erakorraline tõus kasvatab pensione kiiremas tempos ka järgnevatel aastatel, iga-aastase indekseerimise järel,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Järgmisel aastal tõusevad vanaduspensionid indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra. Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi tõstmine mõjutab 2020. aastal ligi 330 000 inimest, sh kõikide vanaduspensionäride ja toitjakaotuspensionäride pensione. Võrreldes algselt plaanis olnud täiendava tulumaksuvabastusega toob erakorraline pensionitõus kasu kõigile pensionäridele.

Eesti vanemaealiste suhtelise vaesuse määr on olnud viimastel aastatel Euroopa Liidus kõige kõrgem. Suhtelise vaesuse piir oli 2017. aastal 523 eurot kuus ja sellele jääb alla ka 2019. aasta 1. aprillil 8,4% tõusnud keskmine vanaduspension 483,24 eurot. Statistikaameti andmetel elas 2017. aastal suhtelises vaesuses 47,5% vanemaealistest.

Vanemaealiste suhtelist vaesust põhjustavad nii madalad sissetulekud kui ka sissetulekute ebavõrdne jaotumine ühiskonnas. 2018. aastal oli keskmine vanaduspension 446,5 eurot, mis moodustas 41% keskmisest netokuupalgast, mis oli 1100 eurot.

Valitsuse tegevusprogramm seab eesmärgiks erakorralise pensionitõusu, et tõsta eakate toimetulekut ja heaolu ning edendada ühiskonna sidusust.

 

TAUST:

  • Iga kalendriaasta 1. aprillil indekseeritakse riiklikke pensioneid indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.
  • Tulevalt rahandusministeeriumi suvisest majandusprognoosist indekseeritakse pensioneid 2020. aastal selliselt, et need tõusevad keskmiselt ligi 8%, mille tulemusel suureneb keskmine vanaduspension 38 euro võrra.
  • Pensionite tõstmiseks 45 euro võrra tuleb suurendada pensionite baasosa vastavalt 7 euro võrra.

 

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik