Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Kiik: COVID-19 pandeemia peatamiseks tuleb tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs vaktsiinidele

24.05.2021 | 15:44

Täna algas 74. Maailma Terviseassamblee, mis keskendub ülemaailmse COVID-19 pandeemia ületamisele ning uuteks tervisekriisideks valmisoleku tõstmisele. 74. Maailma Terviseassamblee asepresidendiks valitud tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb COVID-19 pandeemia peatamiseks tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele vaktsiinidele.

Täna algas 74. Maailma Terviseassamblee, mis keskendub ülemaailmse COVID-19 pandeemia ületamisele ning uuteks tervisekriisideks valmisoleku tõstmisele. 74. Maailma Terviseassamblee asepresidendiks valitud tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb COVID-19 pandeemia peatamiseks tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele vaktsiinidele.

„Koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on suurimateks väljakutseteks tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamine ning inimeste piiratud ligipääs COVID-19 vastastele vaktsiinidele. Me keegi ei ole selle raske haiguse eest kaitstud enne, kui kogu maailmas on saavutatud piisav vaktsineerituse tase. COVID-19 vaktsiinide ülemaailmse kättesaadavuse parandamisel on oluline roll vaktsiinide jagamise algatusel COVAX, kuhu panustab ka Eesti riik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on 75% kõigist maailmas toodetud vaktsiinidoosidest manustatud kümnes riigis, seejuures on madalama sissetulekutasemega riikides kasutatud vähem kui pool protsenti kõigist toodetud vaktsiinidoosidest.

Maailma Terviseorganisatsiooni COVAX algatuse eesmärk on tarnida riikidele 2021. aastal üle 2 miljardi vaktsiinidoosi ning tagada nende õiglane jaotus kõikide osalevate riikide vahel. Arvestades vaktsiinide piiratud tootmisvõimekust on globaalselt lepitud õiglase jaotuse põhimõttena kokku eesmärk vaktsineerida kõikides maailma riikides esimeses etapis 20 protsenti elanikkonnast, sh eeskätt riskirühma kuuluvad inimesed ja tervishoiutöötajad.

74. Maailma Terviseassamblee toimub 24. maist kuni 1. juunini. Terviseassamblee on WHO kõrgeim otsuseid tegev organ ja selles osalevad delegatsioonid üle kogu maailma. Kohtumisel on peateemana kõne all COVID-19 pandeemiale reageerimine, Maailma Terviseorganisatsiooni tugevdamine ja organisatsiooni roll globaalses tervisesüsteemis. Muuhulgas on kõne all ka ülemaailmsed tegevused patsiendiohutuse tagamiseks, õenduse ja ämmaemanduse globaalsed strateegilised suunad, antimikroobse resistentsuse ohjamine ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide poole liikumine. 

2015. aastal kiideti heaks ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, mis kutsub üles lõpetama vaesust, võitlema kliimamuutuste ja ebavõrdsuse vastu ning kindlustama kõigile inimestele hea elukvaliteet. Teiste hulgas sisaldab tegevuskava eesmärki võimaldada inimestele kõigis vanuserühmades hea tervis ja heaolu. See tähendab kõikset tervisekaetust – kõigi inimeste juurdepääsu vajalikele terviseteenustele ja ravimitele ning kaitset suurte ravikulude eest.

Rohkem infot: https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly

Pressiteade eesti viipekeeles

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik