Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Kiik: hoolekandes peab olema inimeste heaolu esikohal

07.06.2019 | 09:04

Valitsuskabinet võttis teadmiseks sotsiaalministri esitatud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise ettepanekud. Süsteemi kaasajastamisega plaanitakse arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel.
    • Jaga

Valitsuskabinet võttis teadmiseks sotsiaalministri esitatud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise ettepanekud. Süsteemi kaasajastamisega plaanitakse arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel.

„Eesti demograafiline olukord ja piiratud ressursid on väljakutse, millega iga valdkond silmitsi seisab. Pikaajalise hoolduse olukorra parandamiseks peame looma mõistlikud ja jätkusuutlikud lahendused, mis lähtuvad iga inimese konkreetsetest vajadustest,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Esiteks on oluline toetada just nende teenuste arendamist, mis aitavad inimesel elada võimalikult kaua oma kodus ja olla iseseisev. Teiseks on oluline toetada nende teenuste arendamist, mis aitavad omastehooldajaid, kes oma lähedase abistamise tõttu ei saa ka ise täisväärtuslikku elu elada ega soovitud koormusega tööl käia. Samuti on vaja parandada õendusabiteenuse kättesaadavust, sõltumata sellest, kas inimene vajab seda kodus, hooldekodus või tervishoiuasutuses.“

 
Valitsus andis sotsiaalministeeriumile ülesande esitada koostöös rahandusministeeriumiga täpsustatud ettepanekud, kuidas pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamist rahastada. „Aasta lõpus soovime kabinetis arutada juba konkreetseid lahendusettepanekuid, kuidas suurendada kodus elamist toetavate teenuste ja õendusabiteenuse mahtusid. Riigil on siin kindlasti oluline toetav roll,“ ütles minister Kiik. „Toimiva hoolekandesüsteemi eeldus on, et meil on tugevad omavalitsused, kes on võimelised pakkuma oma inimestele kvaliteetseid teenuseid.“

 
Valitsus kiitis detsembris kabinetinõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumis valminud pikaajalise hoolduse kontseptsiooni. Valdkonna kaasajastamine hõlmab nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist ja teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist. Süsteemi korrastamise eesmärk on tagada abivajajatele vajalik ja püsiv tugi läbi terve elukaare.


Lisainfo: