Minister Kütt: Ühised arutlused ja koostöö toovad välja kitsaskohad ning aitavad muuta seaduseelnõud inimeste ootustele vastavaks.

30.09.2014 | 15:28

Uudis
    • Jaga
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt kohtub täna Paides kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingute, sotsiaaltöötajate ja puuetega inimeste esindajatega, et arutleda töövõimereformi ja sotsiaalhoolekande eelnõude üle. „On väga oluline kuulata ja vajadusel täiendada ja muuta seaduseelnõusid just nende inimeste vaatenurgast tehtud muudatusettepanekutega, keda antud eelnõud otseselt puudutavad,“ kinnitas minister Kütt.  Kohtumisel räägitakse ka Euroopa sotsiaalfondi hoolekande programmi võimalustest ning tutvustatakse europrojektidega seonduvat. Töötukassa esindaja annab ülevaate töötukassa poolt pakutavatest teenustest. Minister osaleb ka Viljandis toimuval Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon korraldataval Vaimse Tervise Teabepäeval „Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata“.  

Oskar Lepik

Pressiesindaja