Minister Kütt: vägivalla ohvrid vajavad turvatunnet

21.01.2015 | 13:55

Uudis
    • Jaga

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt kirjutas täna alla dokumendile, millega toetatakse 2015. aastal naiste ja laste tugikeskusi 500 000 euroga. Kokku saavad sel aastal toetust 14 tugikeskust. Nüüdseks teist aastat järjest toetab sotsiaalministeerium vägivalla ohvriks langenud naiste ja nende laste tugikeskusi.

Toetust taotlenud tugikeskuste teenused peavad hõlmama vägivalla ohvriks langenud naiste ja nende lähedaste informeerimist ohvrite õigustest ja abi saamise võimalustest. Ohvritele tuleb pakkuda emotsionaalset tuge ja tagada turvalisus, sealhulgas vajadusel ka turvaline majutus. Kannatanutel peab olema võimalus saada psühholoogilist ja juriidilist nõustamist või psühhoteraapiat. Toetamise tulemusena on tagatud regionaalselt võimalikult ühtlane abi ja turvalise keskkonna pakkumine naistele ja nendega kaasas olevatele lastele, kes on kogenud füüsilist, psühholoogilist, seksuaalset või majanduslikku vägivalda.

„Naised ja lapsed, kes on pidanud kogema vägivalda, vajavad tuge, et taas jalule saada,“ ütles sotsiaalkaitseminister. „Seetõttu on tähtis toetada tänuväärset tööd teinud tugikeskusi, kes on ulatanud kannatanutele oma abistava käe. Ohvrites on vaja taastada turvatunne, mis võimaldaks neil oma eluga kindlameelselt edasi liikuda ja jätta kogetu seljataha,“ lisas Kütt.

Taotluste hindamiskonkursil olid erinevad kriteeriumid: eelarve realistlikkus, töötajate ja teenust pakkuvate organisatsioonide varasem kogemus teenusel pakkumisel, koostöövõrgustike olemasolu, omapanus jne. Sel aastal said toetust kõik laekunud taotlused.  

Oskar Lepik

Pressiesindaja