Minister Peterson arutab täna sotsiaalpartneritega paindlikke lahendusi tööturul

17.08.2022 | 10:10

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kutsel toimub 17.08 pärastlõunal sotsiaalpartnerite kolmepoolne kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega. Plaanis on arutada paindlike tööaja reeglite loomist.
    • Jaga

„Muutuvad ajad ja tehnoloogia tähendavad, et aeg-ajalt on mõistlik vaadata üle ka tööturul kehtivad tingimused ning tuua neisse rohkem paindlikkust. See on oluline nii tööandjaile kui ka töötajaile,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Loodame jõuda sotsiaalpartneritega kokkuleppele, kuidas paindlikke lahendusi juurde luua. Eri valdkondades on vajadused erinevad, mistõttu on mõistlik lahendusi otsida ka sektorite kaupa.“ 
 
Sotsiaalpartneritega kohtumise päevakorras on valveaja reeglite muutmine ja iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste kasutusele võtmine (erand töö- ja puhkeaja nõuetest). Samuti on arutelu all muud paindlikud tööaja tingimused, nt võimalik tööaja muudatus toitlustus- ja majutusettevõtete töötajatele. Tööaja muudatuste tasakaalustamiseks on aruteluks ka töötajate parem kaitsmine, sh võimalikud muudatused seoses iganädalase puhkeajaga, samuti etteteatamistähtaja kehtestamise juhul, kui tööandja ütleb töösuhte üles töötaja tervisest tingitud põhjustel. 
 
Lisaks räägitakse kohtumisel palgatoetusega seonduvast ning kaalutakse, kas tuleks ratifitseerida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) avalike teenistujate töötingimusi ja kollektiivläbirääkimist reguleerivad konventsioonid.
 

Karin Veskimäe

Kommunikatsioonijuht