Korduma kippuvad küsimused seoses ravimite tarneraskustega

Viimasel ajal meedias ilmunud artikleid ravimite tarneraskustest. Alljärgnevalt ravimiameti info põhjal sagedasemad küsimused sellel teemal koos vastustega.

Käesoleval aastal on müügiloa hoidjad teavitanud Ravimiametit ca 350 ravimi tarneraskusest. Enamik neist on ravimid inimeste jaoks ning väiksemal määral veterinaarravimid.

Väga paljud neist tarneraskustest on tänaseks lahenenud. Igal ajahetkel on tarneraskuses umbes sadakond ravimit. Suurusjärguna on see püsinud läbi aastate sarnasena. NB! Tarneraskuste puhul ei ole esmatähtis nende arv riigis, vaid eelkõige puuduva ravimi asendatavus ja haiguse olemus.

Osad tarneraskused on Eesti spetsiifilised, kuid valdavalt puudutavad siiski mitmeid riike ning  esinevad kogu Euroopas või ka laiemalt. Toimuv peegeldab COVID-19 järgseid vapustusi maailma tarneahelates tooraine kuni pakkematerjalide kättesaadavuseni välja, millele on nüüdseks liitunud energiahindade oluline tõus.

Kõige parema ülevaate hetkeseisust, olemasolevatest tarneraskustest ning alternatiividest annab ravimiregister. Otsides ravimit soovitud tunnuste järgi nt ravimi nimi, toimeaine, näidustus vms, kuvatakse iga preparaadi juures on tarneraskuse kohta eraldi märge, sh eeldatav tarneaeg. Otsides ravimit soovitud tunnuste järgi nt ravimi nimi, toimeaine, näidustus vms, kuvatakse iga preparaadi juures on tarneraskuse kohta eraldi märge, sh eeldatav tarneaeg.

Näide ravimameti andmebaasist.

Laialt kasutatav antibiootikum amoksitsilliin, v.a süstelahus. Müügiloa hoidjad on teada andnud, et tarneraskused kestavad eeldatavalt 2023. a märtsini. Selle ajani on ravimiamet koostöös Infektsioonhaiguste seltsiga on lubanud  Eestisse võõrkeelses pakendis ja müügiloata erinevaid amoksitsilliini preparaate. Perearstid on ravimiameti palvel Infektsioonhaiguste seltsilt saanud juhise amoksitsilliini alternatiividele. 

Üleeuroopaliselt on tarnehäire ELi ainukese tootja Boehringer Ingelheimi haiglas kasutatavate alteplaasi ning tenekteplaasiga. Eestis on suuremates ravikeskustes kasutuses alteplaas, väikses mahus tenekteplaas. Koostöös tootja, Euroopa Ravimiameti ning liikmesriikidega on suudetud ravivajadused alteplaasi osas katta ning seda ka järgmiseks aastaks. Seega, Eestile mõeldud tarnemaht on keskmist kasutust arvestades ravivajadust kattev.

Palavikuvastased ibuprofeeni suspensioonid lastele - Nurofen Forte (müügiloa hoidja Reckitt Benckiser (Poland) S.A.) ja Ibustar (müügiloa hoidja Berlin-Chemie AG). Praegustel andmetel laheneb Nurofeni tarneraskus jaanuaris ja Ibustari tarneraskus veebruari lõpus. Suukaudset suspensiooni on paljudel juhtudel mugavam manustada kui tabletti, aga ravita suspensiooni puudumise pärast keegi ei jää. Saadaval on ibuprofeeni tabletid ning samal näidustusel kasutatavad paratsetamooli sisaldavad suukaudsed ravimid ning rektaalsuposiidid.

Viimati uuendatud 19.12.2022