Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik soovib parandada dementsusega inimeste toimetulekut

31.05.2018 | 09:20

Uudis

Sotsiaalministeerium kuulutas välja riigihanke dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks, et parandada abivajajate ja nende lähedaste toimetulekut. Keskuse eesmärk on tõsta nii inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest kui ka parandada tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva hinnangul tuleb dementsusega inimeste ja nende lähedaste parema elukvaliteedi tagamiseks parandada info kättesaadavust. „Pered eelistavad hooldada oma pereliikmeid võimalikult kaua kodus, kuid vajavad selleks senisest enam tuge ning kvaliteetseid teenuseid. Lähedastel ei pruugi alati olla piisavalt infot, teadmisi ega professionaalset tuge, et tulla toime lähedase hooldamisega,“ ütles minister Kaia Iva. „Dementsusega inimese hooldamine võib olla füüsiliselt, majanduslikult ja vaimselt koormav. Piisava, õigeaegse ja pädeva toe pakkumisel tagame abivajajale turvalise keskkonna ning vähendame sellega ka lähedaste koormust.“

Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust dementsusega inimestele ja nende lähedastele; samuti ka teenuseosutajatele, töötada välja juhendmaterjale ning viia läbi koolitusi, teavituskampaaniaid jms. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega. „Praegu on suureks probleemiks, et valdkonnaga seotud andmete, ettevõtmiste, algatuste jms üle ei hoia keegi nö tervikpilti,“ ütles minister Iva. „Mõistlik on koondada olemasolev teadmine ühte kohta ning tegeleda valdkonna arendamisega süsteemselt.“

Hankes osalejad peavad esmalt esitama kontseptsiooni, kuidas kompetentsikeskuse tegevust korraldada, et see täidaks oma eesmärki ja ülesandeid. Seejärel kohtutakse iga kvalifitseerunud pakkujaga eraldi ning antakse neile võimalus oma esialgset kontseptsiooni veel täiendada. Parima kontseptsiooni esitanud pakkujaga sõlmitakse nelja-aastane hankeleping.

Lisainfo: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196429

31. mai 2018

Oskar Lepik

Kommunikatsiooninõunik