Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik toetab omavalitsusi hoolduskoormusega inimeste abistamisel

28.04.2022 | 06:47

Uudis

Alates maikuust saavad kohalikud omavalitsused taotleda rahastust  hoolduskoormusega inimesi toetavate teenuste arendamiseks ja tööturule sisenemise toetamiseks. Uue meetmega antakse igale kohalikele omavalitsustele võimalus välja arendada toetavaid teenuseid kuni 100 000 euro ulatuses.

„Praegu on lähedaste hooldamine ebaproportsionaalselt suures mahus pereliikmete kanda, seda nii rahalises kui füüsilise hoolduskoormuse mõttes. Kümned tuhanded Eestimaa inimesed hooldavad oma lähedast üle 20 tunni nädalas, paljud neist on pidanud seetõttu loobuma töötamisest. Suurel hoolduskoormusel on negatiivsed mõjud ka hooldaja heaolule ja tervisele. See ei tohi nii jätkuda,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Olukorra parandamiseks soovime üle Eesti süsteemselt välja arendada hoolduskoormusega inimestele mõeldud toetavaid teenuseid ja kohalikel omavalitsustel on siin oluline roll – just kohapeal tuntakse kõige paremini oma inimesi ja nende vajadusi.“

Iga kohalik omavalitsus hindab, millist lisatuge kogukonnas elavad hoolduskoormusega inimesed tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks vajavad. Arvesse tuleb võtta hooldajate toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid. Toetuse abil on võimalik koolitada ka hoolduskoormusega inimestele abi korraldavaid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Varasemaga võrreldes ei eeldata kohalikelt omavalitsustelt omaosalust.

Euroopa sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ eelmised taotlusvoorud toimusid aastatel 2017–2021 ning teenuseid on arendatud ja osutatud vähemalt 6225 täisealisele erivajadustega ja hoolduskoormusega inimesele. Täpsema informatsiooni saadab vooru avamisel kohalikele omavalitsustele Riigi Tugiteenuste Keskus.

Pressiteade eesti viipekeeles