Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sel nädalal jätkatakse lisaks hoolekandeasutustele ka teiste sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajate vaktsineerimist

09.03.2021 | 06:41

Kohalikud omavalitsused on sotsiaalkindlustusameti kaudu haigekassale esitanud 3600 sotsiaalvaldkonna töötaja ja teenuse osutaja andmed. Sotsiaalvaldkonna töötajaid vaktsineerivad 35 raviasutust üle Eesti.

Kohalikud omavalitsused on sotsiaalkindlustusameti kaudu haigekassale esitanud 3600 sotsiaalvaldkonna töötaja ja teenuse osutaja andmed. Sotsiaalvaldkonna töötajaid vaktsineerivad 35 raviasutust üle Eesti.

„Viiruse leviku piiramise kõige efektiivsem viis on piirata kontakte. Sotsiaalvaldkonna töötajad seda teha ei saa, sest vaatamata viirusele ja vahel just viiruse tõttu vajavad kliendid ja hoolealused nende abi ja tuge,’’ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Vaktsiin kaitseb sotsiaalvaldkonna töötajaid ja seeläbi on neil võimalik olla turvaliselt abi vajavate inimestega kontaktis. Seetõttu on ülimalt oluline, et valdkonna töötajaskond kasutaks vaktsineerimise võimalust maksimaalselt.“

Ministri sõnul on olulisim see, et sotsiaalabi ja -teenuseid klientideni viijaid jätkuks ning abistajad ei oleks haigevoodis eemal vajalikust igapäevatööst. „Erivajadustega laste haridus- ja sotsiaalteenuseid ei saa katkestada nagu ka paljusid teisi sotsiaalteenuseid. Seetõttu on oluline töötajate kiire ja ulatuslik vaktsineerimine,’’ ütles Riisalo.

Vaktsineerimise korraldamiseks kogub sotsiaalkindlustusamet kohalikelt omavalitsustelt andmeid vaktsiini soovijate kohta ning edastab need haigekassale. Haigekassani jõudnud nimekirjad edastatakse asutusele lähimale vaktsineerimiskeskusele. Vaktsineerida saavad KOV sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, koduhooldustöötajad, isiklikud abistajad, tugiisikud, sotsiaaltransporditeenuse pakkujad, täisealise isiku hooldajad, puudega lapse hooldajad, asenduskodutöötajad, hooldusperevanemad, väljaspool kodu osutatava päeva- ja intervallhoolduse pakkujad, päevakeskuse töötajad, varjupaiga- ja turvakoduteenuse pakkujad.

Tänaseks on sotsiaalvaldkonna töötajad vaktsineeritud Kose vallas, Vormsi vallas, Rakvere linnas ja vallas, Tapa vallas, Väike-Maarja vallas, Häädemeeste vallas, Kihnu ja Ruhnu vallas, Mulgi vallas ja Hiiumaal.

Eelmisel nädalal alustas koostöös Tallinna Perearstikeskus OÜga sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajate vaktsineerimist Tallinna linn, tänaseks on vaktsineeritud ca 500 sotsiaalvaldkonna töötajat. Tallinna asutustes töötab ligi 1500 sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajat: sotsiaaltöötajad, hooldajad, lastekaitsetöötajad, isiklikud abistajad ja tugiisikud. Neile lisandub üle 2500 omastehooldaja.

Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusel kasutatakse üle 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiine ning alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks AstraZeneca COVID-19 vaktsiini.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis: www.vaktsineeri.ee/covid19

Pressiteade eesti viipekeeles