Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium avas projektikonkursi Eesti alkoholi kogutarbimise metoodika väljatöötamiseks

04.04.2024 | 15:28

Projekti eesmärk on välja töötada metoodika, mis võimaldab iga-aastaselt seirata Eestis alkoholi kogutarbimist täisealise (15+) elanikkonna hulgas. Projekti raames välja töötatud metoodikat kasutatakse tulevikus iga-aastase alkoholi aastaraamatu koostamiseks.

„Alkoholi kogutarbimise regulaarne seiramine on oluline nii Sotsiaalministeeriumile, meie partneritele kui ka elanikkonnale, et hinnata alkoholipoliitika meetmete tulemuslikkust, täiendavate piirangute või leevenduste vajalikkust ja alkoholi tarbimisest tekitatud kahjude suurust,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Brigitta Õunmaa.

Alkoholi kogutarbimise metoodika väljatöötamine eeldab esmalt Eestis senini kasutatud metoodika, WHO poolt kasutatava ning veel ühe Euroopa riigi metoodika kaardistamist. Erinevaid kogutarbimise metoodikaid võib kasutada näidetena, nendele otseselt tuginemine ei ole kohustuslik. Sellele järgneb Eestile sobiva alkoholi kodutarbimise mõõtmise metoodika väljatöötamine. Loodavat metoodikat piloteeritakse 2024. aasta alkoholi kogutarbimise mõõtmiseks ning selle tulemuste põhjal viiakse sisse täiendused, muudatused ja tehakse ettepanekud.

Projekti rahastatakse sotsiaalministeeriumile eraldatud teadus- ja arendustegevuse lisarahastuse vahenditest ning selle eelarve on kuni 100 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Projektikonkurss on avatud alates 4. aprillist kuni 7. maini kella 17:00ni. Taotlusi on võimalik esitada ETISe keskkonnas. Projekti eeldatav algusaeg on juuni 2024.

Projektikonkursil on teretulnud osalema kõik teadus- ja arendusasutused.

Lisainfo: Brigitta Õunmaa ([email protected], tel 5912 4988) sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond või Mari Teesalu ([email protected], tel 5916 2047), sotsiaalministeeriumi analüüsi- ja statistika osakond.

Konkursidokumendid on leitavad ETISesse sisse logides.

Susanne Rosenberg