​Sotsiaalministeerium soovib viia lõpule sooduspensionite reformi

17.12.2021 | 12:27

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele seaduseelnõu, millega viiakse lõpule kutsealaste sooduspensionite reform. Eelnõu järgi on soodusstaaži võimalik koguda kuni 2030. või 2036. aastani, sooduspensionite määramine ja väljamaksmine jätkub kõigile, kellel on selleks ajaks täidetud staažinõuded.
    • Jaga

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele seaduseelnõu, millega viiakse lõpule kutsealaste sooduspensionite reform. Eelnõu järgi on soodusstaaži võimalik koguda kuni 2030. või 2036. aastani, sooduspensionite määramine ja väljamaksmine jätkub kõigile, kellel on selleks ajaks täidetud staažinõuded.

 „Sooduspensionite reform on kestnud juba aastakümneid ning aeg on sellega jõuda viimaks lõpule,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Alates Eesti taasiseseisvumisest on oluliselt panustatud töötervishoiu ja tööohutuse parandamisse, on loodud aktiivseid tööturumeetmeid ja elukestva õppe võimalusi ning kaasajastatud pensionisüsteemi, millega on muuhulgas loodud kõigile võimalus jääda viis aastat enne pensioniiga paindlikule pensionile ning soovi korral ühendada ka pensioni saamine ja töötamine. Samuti on loodud kolmest sambast koosnev pensionisüsteem, kus tööandjad saavad maksusoodustusega panustada oma töötajate pensionisse. Elu jooksul mitme karjääri tegemine on muutunud täiesti tavaliseks. Nende muutuste tõttu ei saa lugeda õiglaseks, et mõnede erialade töötajatele alustatakse teistest oluliselt varem pensioni maksmist,“ lisas minister.

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmisega lõpetatakse väga pika üleminekuajaga sooduspensioniks vajaliku staaži kogumine:

Lühema nõutud tööperioodi (10-12,5 aastat) korral saab staaži koguda 2030. aasta lõpuni
Pikema nõutud tööperioodi (15-25 aastat) korral 2036. aasta lõpuni.
Sooduspensione määratakse ja makstakse välja ka pärast 2030. ja 2036. aastat. Seega võib tulevikus sooduspensionile tekkida õigus ka näiteks praegu 20-aastasel sooduspensioni erialal töötaval inimesel, kel on tänaseks kogutud nelja-aastane soodusstaaž, kui ta kogub 2030. või 2036. aasta lõpuks sooduspensioniks vajamineva ülejäänud staaži kokku.

Enne seaduseelnõu valmimist kooskõlastati riigiasutuste ja huvirühmadega vastav väljatöötamiskavatsus. Saabunud arvamuste põhjal valiti väljatöötamiskavatsuses pakutud lahendusvariantide hulgast sooduspensionite pika üleminekuajaga ärakaotamine.  

Soodustingimustel vanaduspensionide seadus ja väljateenitud aastate pensionide seadus annavad teatud ametikohtadel või kutsealadel töötanutele (nt maalrid ja keevitajad) õiguse jääda pensionile 5 või 10 aastat enne üldist pensioniiga, mõnede kutsealade puhul ka ilma vanusenõudeta ehk näiteks 38-aastaselt. 2020. aastal oli sooduspensioni saajate arv 33 660, neist tööealisi oli 7 430. Tööealistele makstava pensioni kulu oli 43,6 miljonit eurot aastas. Muudatused ei puuduta neid inimesi, kes juba saavad sooduspensioni.

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis, tagasiside andmise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.

Pressiteade eesti viipekeeles

Riina Soobik

meediasuhete nõunik