Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tallinna Haigla rajamine sai Euroopa Komisjoni põhimõttelise heakskiidu

27.09.2021 | 11:57

Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sh Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastu toel on plaanis Eesti riigi ja Tallinna linna koostöös rajada seniste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate asemele 2027. aastaks Tallinnasse Lauluväljaku lähistele uus kaasaegne meditsiinilinnak.

Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sh Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastu toel on plaanis Eesti riigi ja Tallinna linna koostöös rajada seniste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate asemele 2027. aastaks Tallinnasse Lauluväljaku lähistele uus kaasaegne meditsiinilinnak.

„Tallinna Haigla ehk Põhja-Eesti meditsiinilinnaku rajamine on tervisevaldkonna selle sajandi olulisim projekt, millest on räägitud aastakümneid ning mis on Eesti riigile möödapääsmatult vajalik. Viimaste aastate jooksul peetud intensiivsed läbirääkimised Euroopa Komisjoniga on lõpuks vilja kandnud ning tänaseks oleme saavutanud haigla rahastamiseks põhimõttelise kokkuleppe. Pean väga oluliseks, et ka riik leiaks järgmistel aastatel täiendavaid rahalisi vahendeid suurprojekti toetamiseks,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Uue haigla kavand arvestab täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ning toob sellega olulise edasimineku kogu Eesti tervishoiule.“

Projekti elluviimine toimub tihedas ja heas koostöös Tallinna linnaga. Eesti taotleb aastateks 2021-2026 Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastust Tallinna Haigla projekteerimiseks ja rajamiseks 280 miljonit eurot. Tallinna Haigla kogumaksumus on hinnanguliselt 520 miljonit eurot.

„Positiivne otsus Euroopa Komisjonilt on väga rõõmustav, jätkuvalt ootame aga haigla ehitamise rahastamise toetamiseks signaali ka riigi poolt. Tallinna Haigla rajamine koos vajaliku meditsiinitehnikaga läheb maksma vähemalt 520 miljonit eurot, mida taasterahastu 280 miljonit ning Tallinna seni planeeritud 100 miljonit ei kata. Ei oleks õige ega õiglane, kui kogu haigla ehitamise koormus jääb tallinlaste peale, sest vähemalt 50 protsenti Tallinna Haigla prognoositavast patsientide mahust tuleb väljastpoolt Tallinna. Põhja-Eesti olulisima meditsiinilinnaku rajamine, uute meditsiinitehnoloogiate rakendamine, teaduse arendamine ja arstide-õdede motiveerituse tagamine on iseenesest juba üleriigilise tähtsusega ülesanded,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Uus haigla Tallinna Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui kogu Eesti elanikele.

Uus meditsiinilinnak loob võimalused kiireks elukohalähedaseks esmadiagnostikaks ning võimaldab vajadusel suunata inimese sujuvalt kõrgema raviastme eriarsti juurde. Patsientide jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning nad ei pea enam ravi käigus erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema. Samuti loob uus nüüdisaegse töökeskkonnaga meditsiinilinnak veelgi paremad võimalused erinevate erialade spetsialistide ja ekspertide koostööks.

Tallinna Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Plaan on alustada Tallinna Haigla uue hoone ehitusega 2023. aastal.

Pressiteade eesti viipekeeles

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik