Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Täna jätkuvad läbirääkimised hooldustöötajate palgaleppe üle

07.03.2023 | 06:41

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kutsel toimub täna sotsiaalministeeriumis jätkukohtumine hoolekandesektori tööandjate ja töötajatega, et arutada hooldekodude töötajate kollektiivlepingu sõlmimist. Leppe eesmärk on leppida kokku alammäär ööpäevaringse üldhooldusteenuse hooldustöötajate töötasu osas.
    • Jaga

Minister Petersoni sõnul on oluline jätkata tööturu osapooltega arutelu hoolekandesektori palgaleppeni jõudmiseks. „Juulist jõustuva hooldereformiga võtab avalik sektor oma kanda hooldekodu kohatasust hoolduspersonali tööjõukulud. Seega on viimane aeg arutada kuidas saavutada õiglasem palgatase, mis aitaks hoida ka hooldekodudes töötajaid. Minu hinnangul on selleks parim võimalus tööturu osapoolte vaheline laiendatav kollektiivlepe või vähemalt hea tahte kokkulepe,“ ütles minister Peterson.  „Näiteks meditsiinisektoris toob 1. aprillist jõustuv kollektiivlepe kaasa palgatõusu, mis seab surve ka hooldekodude töötajatele. Samuti tuleb meil arvestada ka Euroopa Liidu direktiivi nõuetega, mis ootab Eestilt tegevuskava, kuidas aidata vähemalt 80 protsendil töötajatest saada osa üleriiklikest palgalepetest,“ sõnas minister.


Kohtumisele on kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad, hoolekodude pidajad ning sotsiaalala töötajaid esindavad ametiühingud, et otsida kokkulepet hooldustöötajate palgamiinimumis. 


Juulist jõustuva hooldekodukoha rahastamise muudatusega võtab avalik sektor oma kanda hooldekodu kohatasust hoolduspersonali tööjõukulud. Seni suuremas osas inimese enda ja ülalpidajate kanda jäetud hinnatundlikule teenustasule annaks riigi raha lisandumine, lisaks kohaliku omavalitsuse eelarvele, võimaluse hoolduspersonali palkade tõusuks. Hoolduspersonali töökoormust aitab leevendada kavandatav suhtarvu kehtestamine abistatavate arvule töötaja kohta.


Tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosi OSKA 2021. aasta uuringu kohaselt oodatakse hooldekodudesse, haiglatesse ja koduteenustele juurde 1000–1200 hooldustöötajat. Hooldustöötaja ametikohalt lahkub aga ligi 1000 inimest aastas, väljaõppinud hooldustöötajaid kaotatakse konkureeriva palgatasemega kaubandus- ja teenindussektorile.


Hoolderefomiga investeerib riik 2023. aastal üldhooldusteenuse kättesaadavuse parandamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks 40 miljonit eurot, 2024. aastal antakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tulubaasi juba ligi 57 miljonit eurot ja 2026. aastaks tõuseb rahastus prognooside järgi 62 miljoni euroni.
 

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik (tööala)