Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

07.06.2019 | 10:28

Ravijuhendite nõukoda kiitis heaks uuendatud laste tervise jälgimise juhendi. Uues juhendis pannakse senisest enam rõhku ennetusele, laste terviseprobleemide varajasele märkamisele ning vanemluse toetamisele.

Ravijuhendite nõukoda kiitis heaks uuendatud laste tervise jälgimise juhendi. Uues juhendis pannakse senisest enam rõhku ennetusele, laste terviseprobleemide varajasele märkamisele ning vanemluse toetamisele.

Juhendi eesmärk on võimaldada kõikide kuni 19-aastaste Eesti laste tervise jälgimist ühetaoliste reeglite alusel. Juhend on mõeldud kasutamiseks nii perearstidele ja -õedele, lastearstidele, ämmaemandatele, koolitervishoiutöötajatele, sotsiaaltöötajatele (sh lastekaitsetöötajatele), psühholoogidele kui ka lapsevanematele.

„Heale tervisele pannakse alus lapsepõlves. Laste terviseriskide varase märkamise, õigeaegse sekkumise ja raviga on võimalik parandada laste ja perede elukvaliteeti. Terviseprobleemide ennetamine lapseeas võimaldab laduda vundamenti paremale tervisele kogu ülejäänud eluks,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel. „Uus juhend koondab tõenduspõhiseid ja põhjalikult kaalutud soovitusi laste tervise jaoks parimate otsuste tegemiseks. Tänan südamest juhendi kallal aastaid töötanud töörühma ja teisi panustanud eksperte, selle suure töö lõpule viimise eest.“

Juhendi koostamisel osalesid lastearstide, perearstide, pereõdede, kooliõdede, ämmaemandate, lastekaitsetöötajate, kliiniliste psühholoogide, lapsevanemate ning sotsiaalministeeriumi ja haigekassa esindajad. Spetsiifiliste soovituste koostamisel aitasid oma eriala puudutavates küsimustes lisaks kaasa erinevate valdkondade eksperdid (nt silmaarstid, kõrvaarstid, lastekirurgid jt spetsialistid).

Eesti Perearstide Seltsi juhi dr Le Vallikivi sõnul aitab kauaoodatud juhendi uuenduse valmimine kõigil tervishoiutöötajatel ning tugispetsialistidel lapsevanemaid nende rõõmsas töös toetada. „Kõige tähtsam inimene lapse elus tema vanem, kelle mõju lapse tervisele ja arengule on ülisuur. Üks selle juhendi eesmärkidest on anda ka lapsevanematele kindlustunne, teadmised ja oskused selleks, et meie lapsed kasvaksid terveteks ja tugevateks,“ ütles dr Le Vallikivi. „Tervishoiutöötajatel on märkamise ja toetamise näol tervete laste kasvatamises abistav roll.“

Eesti Lastearstide Seltsi presidendi dr Ülle Einbergi sõnul on ka lastearstidel uue juhendi valmimise üle hea meel. „Laste regulaarsed tervisekontrollid on üliolulised ja neid tuleb teha lapseea erinevatel arenguetappidel selleks, et varakult avastada kõrvalekaldeid lapse arengus, diagnoosida haigusi ja vajadusel suunata lapsi edasi eriarsti vastuvõtule ning jälgimisele,“ ütles dr Ülle Einberg. „Loodame väga, et juhend aitab perearste ja -õdesid nende igapäevatöös. Juhendiga peaksid tutvuma ka lapsevanemad, et saada teada, millal lapsega tervisekontrolli minna. Paljusid haigusi saab ennetada või varase avastamise korral välja ravida.“

Olulisemad muudatused uues juhendis võrreldes kehtiva tervisekontrolli juhendiga:

  • Vastsündinu ja tema pere tervist mõjutavaid tegureid hinnatakse juba raseduse ajal. Alates 2020. aastast edastab sünnitusosakond perearstikeskusele hinnangu lapse ja ema seisundi edaspidiseks jälgimiseks, sh vajadusel kodus. 
  • Juhendis on soovitused rinnapiimaga toitmise ning lisatoiduga harjutamise alustamise kohta.
  • Juhend soovitab arutada lapse ja pere toitumisharjumusi igal visiidil. Õige toitumine väikelapseeas vähendab ülekaalu- ja rasvumis- ja II tüübi diabeedi riski nooruki- ning täiskasvanueas.
  • Juhised abivajava lapse märkamiseks. Esmatasandil tuleb edaspidi pöörata enam tähelepanu ema sünnitusjärgse depressiooni nähtudele.
  • Juhend soovitab pakkuda vanematele abi läbi riiklikult rahastava programmi „Imelised aastad”, mis aitab vanematel laste kasvatamisega paremini hakkama saada ning lapse käitumisprobleeme ennetada.
  • Suuremat tähelepanu pööratakse intensiivselt spordiga alustavate laste tervisekontrollile.
  • Koostöös silmaarstidega on kokku lepitud, et esmased lapse silmade ja nägemise hindamised toimuvad esmatasandil.
  • Tervisekontrollide ajakava kaasajastati, arvestades lapse arengu olulisemaid etappe. Oluline roll lapse tervise jälgimisel, sh õigeaegsel vaktsineerimisel ning pere nõustamisel on pereõdedel.

Juhend rakendub järk-järgult kuni aastani 2021. Perearstide meeskondadele on plaanis koolitused. 

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik