Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valitsus kinnitas kava struktuurivahenditest rahastatavate ehitusprojektide kallinemise rahastamiseks

21.07.2022 | 12:36

Stenbocki maja, 21. juuli 2022 - Valitsus otsustas ümber suunata perioodi 2014 –2020 ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendid, et tagada ehitusprojektide, sealhulgas koolide ja haiglate valmimine kiirelt kallinenud ehitushindade tingimustes.

"Ehitushinnad on märgatavalt kallinenud, ent eelmise perioodi euroraha peab olema ära kasutatud 2023. aasta lõpuks, nii et oluliste projektide lõpetamisega viivitada ei saa. Värske otsusega leidsime lahenduse, kuidas katta Viljandi, Ida-Virumaa ja Hiiumaa haiglate ning riigigümnaasiumite kallinemine. Nii saavad need üliolulised projektid ka lõpule viidud," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on maakonnahaiglate ehitusprojektide lõpuleviimine kriitilise tähtsusega. “Riik peab inimestele andma kindlustunde igal pool – Viljandis, Hiiumaal, Ida-Virus ja ka Tallinnas. Kõik on tähtsad, kedagi kellelegi vastandada oleks väär,“ ütles minister Peep Peterson.

Petersoni sõnul peab taristu uuendamise kõrval nägema inimest, kes raviprotseduure reaalselt ellu viib. „Loodan, et peagi valmivad moodsad maakondlikud haiglad meelitavad sinna tööle oma valdkonna tippspetsialistid. Samas arstide, õdede, hooldajate, tugipersonali palk ja väljaõppe numbrite suurendamine on lähikümnendi suurim väljakutse ning kiiresti tuleb tegeleda ka ajakulu optimeerimisega, et töötajate hinnalist aega kokku hoida ja tagada ka tervishoiutöötajatele endile tervislik töörežiim,” ütles minister Peep Peterson. 

Eelkõige on lisavahendeid vaja Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatud koolidel ja haiglatel. Et tagada projektide rahastamine, otsustas valitsus neljapäeval ümber suunata eelarveid erinevate meetmete vahel.

Esiteks otsustas valitsus suunata tõhusa majandamise tõttu kasutamata Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summas 6,7 miljonit eurot võrdsetes osades koolide ning haiglate ehituste kallinemise korvamiseks. Suure aja- ja eelarvesurve all oleva Viljandi haigla projekti otsustas valitsus aga tõsta 2014–2020 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavast välja ja taotleda rahastust taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) tervishoiu ja sotsiaalkaitse komponendi raames. Selle tulemusena vabaneb Euroopa Regionaalarengu Fondis omakorda täiendavad 20,7 miljonit eurot, mis on samuti võimalik suunata haiglate ja koolide kallinemise katteks.

ERF-i vahendite ümbertõstmisega kaetakse Narva, Rakvere ja Tallinna riigigümnaasiumite õppehoone ehitamise kallinemine ning tervisekeskuste, esmajoones Hiiumaa haigla ehitustööde kallinemine. Viljandi haigla tõstmine taastekavasse võimaldab projekti lõpule viia ning katta muuhulgas riigigümnaasiumite ja Ida-Viru Keskhaigla rahastamise.

Seoses RRFi toetusmahu vähenemisega otsustas valitsus 30. juunil rahaliste ja ajaliste riskide maandamiseks taastekavast välja arvata kolm projekti: Tallinna haigla rajamine mahus 280 miljonit eurot, Turba-Risti raudtee ehitamine 34 miljoni euro mahus ning mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine politsei- ja piirivalveametile 46,3 miljoni euro eest. Projektid olid ettevalmistavas faasis.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Riigikantselei