Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

18.03.2021 | 11:51

Valitsus kinnitas täna pensioni 2021. aasta indeksi väärtuseks 1,016. See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid keskmiselt 1,6%. Koos erakorralise pensionite tõstmisega kasvab 44-aastase staažiga inimese vanaduspension 24,29 eurot, millele lisandub täiendava pensionilisa tõus +3,6 eurot iga lapse kasvatamise eest.
    • Jaga

Valitsus kinnitas täna pensioni 2021. aasta indeksi väärtuseks 1,016. See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid keskmiselt 1,6%. Koos erakorralise pensionite tõstmisega kasvab 44-aastase staažiga inimese vanaduspension 24,29 eurot, millele lisandub täiendava pensionilisa tõus +3,6 eurot iga lapse kasvatamise eest.

„Vanemaealiste elujärje parandamine ja vaesusriski vähendamine on oluline osa nende turvatunde suurendamisest. Praeguses keerulises majandusolukorras ja tulenevalt COVID-19 kriisist on pensionite erakorraline tõstmine oluline, et suurendada vanemaealiste võimalusi katta vajalikud ravimikulud või tõsta võimekust tarbida erinevaid teenuseid. Meie püüdluseks on säilitada stabiilne pensionitõus, et tagada pensionäridele heaolu kasv,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 219,3 eurot ja aastahinne 7,206 eurot. Pärast indekseerimist tõstetakse pensioni baasosa erakorraliselt 16 euro võrra, mis tingib pensionide baasosa kasvu 219,3 eurolt 235,3 euroni. Sellega koos suurenevad täiendavalt riiklikud pensionid. Rahvapensioni suurendatakse pärast indekseerimist 30 euro võrra, mis tingib rahvapensioni kasvu 225,18 eurolt 255,18 euroni. 2021. aasta indeksi ja erakorralise pensionitõusu järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Pensionide suuruste muutusi vt alljärgnevast tabelist.

 Suurus pärast indekseerimist ja erakorralist tõusu
Rahvapensioni määr255,18
Pensioni baasosa235,3079
Aastahinne7,206
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 15 aastat343,40
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 30 aastat451,49
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 44 aastat552,38

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Praegune pensionide indekseerimise kord hakkas kehtima 13 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus.

Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid. Oma uut pensioni suurust saab alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee (Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine). Lisaküsimuste korral on võimalik pöörduda ka sotsiaalkindlustusameti poole infotelefonil 612 1360.

Pressiteade eesti viipekeeles

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik